1998-10-13 — Система освiти в Українi

Система освіти в Україні.

Ст.22 Конституції України – забезпечення гарантії дотримання прав кожного громадянина у суспільстві.

Ст.23 Конституції гарантує право на вільний розвиток особистості. В цій статті зазначено також межу використання прав$ громадянами нашої країни. Це пошанування прав інших людей. Інакше кажучи, ми можемо використовувати до тої міри, поки це використання не загрожує і не суперечить правам інших людей.

Ст.24 Конституції забороняє будь-які форми дискримінації за расовою, статевою, національною, релігійною ознаками і гарантує рівні$сть в правах чоловіка і жінки. Нажаль, ми мусимо зазначити, що незважаючи на те, що наша Конституція є однією з найбільш прогресивних в Україні, реалізація її часто натикається на проблеми.

Ст.46 забезпечує право громадянина України на соціальний захист.

Ст.52 гарантує з$ахист дітей від різних проявів насильства та експлуатації

Закон «Про освіту»

Середня освіта в нашій країні складається з трьох ступенів:

1) початкова школа (з 6-7 років; 1—4 класи) – закласти основи наукового світогляду дитини, забезпечити всебічний рівномірний розвиток особистості, дати основи елементарних знань;

2) основна школа (неповна середня школа, 5—9 класи) – закласти систематизо$вані наукові знання з основних галузевих наук і створити передумови для свідомого вибору кожним напрямку свого подальшого розвитку,

3) старша школа (10—11 класи) – профілювання, спеціалізація подальшого навчання з метою підготовки до навчання в умовах вищої школи.

В 1993 році в нашій країні були прийняті два положення: «Про с$ередній загальноосвітній заклад» і «Про загальну середню загальноосвітню школу».

Стаття 38 Закону регулює позашкільну освіту, головне завдання якої є забезпечення всебічного розвитку особистості.

Ст.39. називаються основні типи закладів п$озашкільної освіти.

Ст.40 характеризується система професіно-технічної освіти в Україні

Ст.41 – основні типи середніх професійно-технічних навчальних закладів.

Ст.42 регулює відносини в сфері вищої освіти.

Ст.43 називає основні види вищих навчальних закладів, які можуть існувати в нашій країні, а також визначає завдання, пов’язані з акредитацією та атестацією.

$Акредитація – це процес визначення рівня освітнього закладу.

Міжгалузева комісія з акредитації визначає тип навчального закладу, с$пираючись на розроблені Вищою атестаційною комісією України освітні стандарти.

МКА дуже тісно пов’язана з ВАК, з Міносвіти, Міністерством у справах сім’ї та молоді і парламентською комісією з питань освіти та культури.

Головою ВАК є ректор Університ$ету ім. Шевченко Скопенко.

Атестація – це процес визначення рівня освітньої підготовки а також освітнього стандарту на кожному рівні.

1-й рівень акредитації – технічні, мистецькі, музичні училища – молодшй спеціаліст

2-й технікуми – бакалавр.

3-й і 4-й рівень акредитації – інститути, академії та університети – від бакалаврів до спеціалістів і магістрів.

Бакалаврська робота не передбачає наукової новизни, показати вміння авто$ра керуватися науковим апаратом. Це підготовка для виконання певної професійної діяльності.

Для здійснення наукової діяльності необхідна кваліфікація магістра. Магістерська робота повинна показати не тільки вміння роботи з науковим апаратом, а й мати елементи наукової новизни, наукових відкриттів.

Головним критерієм поділу на університет, академію$ та інститут є галузевість та профільність підготовки.

Університет – багатогалузевий навчальний заклад, Академія – одногалузевий багатопрофільний навчальний заклад. Інститут – од$нопрофільний навчальний заклад.

Стаття 59. Відповідальність батьків за виховання своїх дітей.

Стаття 60. Права батьків.

Стаття 51. Права учнів, студентів, аспірантів, тощо.

Стаття 52. Обов’язки учнів, студентів тощо.

На семінарі – КР.

Post Comment