Ансамбль і його види

Реферат

на тему:

“Ансамбль і його види”

Хор є колектив, який має своєю метою співати гуртом$, спільно. Звідси виникає специфічна особливість хорового співу – спільне звучання окремих співаків хору в одному загальному цілому, що й зветься ансамблем.

Ансамбль – слово французьке (ensemble – разом, вкупі, ціле, узгодженість)

В ансамблі хору можемо спостерігати, що це буде лише несмілива і невміла спроба налагодити спільний спів, а$бо є шляхом наполегливої і впертої праці колектив піднімається на високий ступінь довершеності і майстерності.

Під ансамблем високої майстерності треба розуміти точну інтонацію, злагодженість звучання співаків у хорі, злиття і врівноваженість щодо сили й тембру всіх голосів, наслідком чого буде соковитий, насичений, барвистий, але без найменшого виділення тембрів голосів окремих співаків, повноцінний унісон кожної партії. Первісним $елементом хорового ансамблю є ансамблевий звук. Це звук певної висоти відтворюваний кількома співаками. Він може бути двох видів: унісонний і гармонійний.

Унісонний ансамбль ми маємо в одноголосному хорі, або в звучанні окремо$ї партії хору.

Гармонійний ансамбль є співання акорду кількома співаками, або хоровими партіями.

Мінімальна кількість співаків для унісонного ансамблю – три чоловіки. Найменша кількість співаків для гармонічного ансамблю –$шість людей, бо двоголосся – це перша стадія гармонії. Отже – мінімальний чотириголосний хор повинен складатися з дванадцяти співаків. Не можна думати, що ансамблевий звук високої якості – це злагодже$ність, насиченість, звучання – може бути легко досягнутий. Для цього потрібна велика майстерність, уміння пристосувати звучання голосу. Уміння подати хороший ансамблевий звук досягається витривалою, упертою працею, і крім того, що найголовніше воно потребує почуття ансамблю. Проте досвід спостереження дають установити деякі умови, які впливають на якість ансамблю, звука як унісонного, так і гармонічного.

Досягнення унісонного ансамблю сприяють такі умови:

1. Приблизна однотебровість голосів співаків$ у хоровій партії;

2. Приблизна одноманітність сили голосів.

3. Зручна теситура.

4. Правильно взяті голосові звуки, природний нюанс.

5. Єдина вокальна кул$ьтура співаків.

Само собою зрозуміло, що відсутність зазначених умов впливатиме на унісонний ансамбль негативно. Якщо, наприклад, групі співаків якої-небудь партії знайдуться люди з глосами різного і неприємного тембру, не заливаються.

Правильне положення рота при відтворення голосних дуже істотно впливає на ансамблеву зли$тість. Брак ансамблевого досвіду, музичної культури впливає на ансамбль. Зручна теситура і природний, пов’язаний з теситурою, нюанс — це умови настільки зрозумілі, що будь-яких пояснень не потребують.

Гармонічний ансамбль, тобто врівноваженість і злиття в сіх тонів акорду в одно правильне, м’яке і органоподібне звукосполучення, може до певної міри регулюватися дотриманням умов, а саме кількісної та якісної рівноваги хорових груп, теситури вид$у, акорду, темпу.

Приблизна кількісна і якісна рівновага груп хору становить одну з перших ви$мог досягнення хорошого гармонічного ансамблю.

Розміщення акорду – широке чи тісне, академічно вільне ви відхильне від академічних норм – безперечно впливає на зручність чи незручність для гармонічного ансамблю. Досвід і спостереженні показали, що академічно правильне розміщення акорду дає найсприятливіші умови для гармонічного ансамблю. Широке розміщення – менш зручне, а відхилення від академічних норм, становить труднощі в досягненні гармонічного ансамблю приводить до так званого неприродного ансамблю.

Суть неприродного ансамблю полягає в тому, що змінами динамічного напруження в групах хору можна$ деякою мірою усунути незручності розміщ$ення акорду.

Мелодичне розміщення акорду і теситурні умови в свою чергу впливають на ансамбль.

Вид акорду істотно впливає на освоєння співаками ансамблевого звучання.

Прості гармонічні звукосполучення, розміщені для співу, легко й швидко засвоюються співаками й майже без праці звучать в ансамблі. Складні гармонічні сполучення (побічні акорди, зменшене, альтеровані акорди з затриманням, модуляціями) не можуть бути зразу освоєні співаками, отже становлять значні труднощі в досягненні ансамблю.

Дуже часто нюанс є вирішальною умовою для досягнення ан$самблю. Наприклад, акорд у високій теситурі при нюансі forte звучить добре, легко, природно, тобто в ансамблі. Той же самий акорд при нюансі piano стає важким для хорового звучання і вимагає штучного пристосування.

Темп теж впливає на якість ан$самблю. Повільні і помірні темпи являють собою сприятливі умови для досягнення ансамблю. Виконавці встигають ясно усвідомити звучання акорду і інстинктивно дають хорошу ансамблеву злагодженість. Швидкі темпи такої зручності не дають.

Найважливішим і вирішальним фактором в досягненні гармонічного ансамблю при всіх зру$чних і незручних умовах є кваліфікація співаків, їх ансамблеве чуття, нерозривно зв’язане з природною музичною обдарованістю.

Література.

1. К$ерування хором. К.Пігров.

План.

1. Що таке ансамбль.

2. Унісонний і гармонічний ансамбль.

3. Досягнення унісонного ансамблю.

4. Якісна рівновага груп хору.

5. Складні гармонічні сполучення.

Post Comment