Ботаніка — наука про рослини Загальна характеристика царства рослини

БОТАНІКА – НАУКА ПРО РОСЛИНИ.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ.

Ботаніка – наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження. Ботанік$а вивчає рослинний покрив земної поверхні. Ботаніка вивчає рослини на всіх рівнях (молекулярному, клітин$ному, організмовому, популяційному).

Розділи ботаніки: систематика рослин, анатомія, морфологія рослин, генетика рослин, еволюція рослин, геоботаніка, географія рослин, екологія рослин, ембріологія, фізіологія рослин.

Розділи ботаніки, які вивчають окремі систематичні групи рослин (мікробіологія – наука про бактерії; альгологія – наука про водо$рості; мікологія – наука про гриби, ліхенологія – наука про лишайники.

Рослини є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин, які діють на організм людини та тварин, зокрема при харчовому вживанні.

Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Усі рослини поділяються на 2 великі групи:

1).нижчі рослини, або сланюваті (таломні).

2). вищі рослини, або листостеблові.

До нижчих рослин належать $водорості, бактерії, слизовики, гриби і лишайники.

До вищих рослин відносять мохоподібні (мохи і печіночники), папоротеподібні (псилофіти, псилоти, плауни, хвощі і папороті), голонасінні і покритонасінні.

Характерні риси нижчих рослин:

— Тіло являє собою одно- або багатоклітинну слань, або талом.

— Тіло не розгалужене, або дихотомічно галузисте, але не розчлено$ване на вегетативні органи.

— Тіло позбавлене спеціальної провідної тканини.

Характерні ознаки вищих рослин:

— Наявність більш або менш добре розвинутих вегетативних органів.

— Мають спеціальну систему провідних тканин та механічних елементів.

— Правильне ритмічне чергування поколінь.

— Відсутність додаткових пігментів у клітинах.

— Наявність бага$токлітинного жіночого статевого органа (архегонія).

До основних ознак рослини належать:

1.Будова клітини – щільна целюлозна оболонка над клітинною мембрано$ю, крупні вакуолі з клітинним соком, клітинного центру немає, є пластиди, запасний вуглевод крохмаль.

2.Стан мінеральних солей у цитоплазмі – можуть знаходитися як в розчиненому стані, так і у вигляді кристалів.

Post Comment