Чому я хочу бути юристом

$

Твір

Чому$ я хочу бути юристом

1. Професія юриста є досить цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Юрист – це спеціаліст, основне призначення якого є проведення правової роботи в міністерствах і організаціях. На мою думку доречно щоб сказати, що юрист так само як люди з медичною освітою допомагають громадянам, проте вони допомагають особам, які до них звертаються потенційно. Професія юриста вимагає рішучості дій і переконливих а$ргументів збоку спеціаліста. Саме юристи являються обізнаними у всіх справах і знаходяться на крок попереду інших.

2. Мій вибір професії обумовлено тим, що я вирішила допомагати людям, також тим, що проблеми права відіграють найважливішу$ роль в сучасному демократичному суспільстві та правовій державі, що ж і сприяє тому, що юриспруденція займає одне із провідних місць серед суспільних наук. Ну а найбільше мене приваблює у даній спеціальності те, що юристи на базі своїх знань доводять винність чи невинність особи або ж інші випадки. Виходячи із цього мене приваблює сам судовий процес певної справи.

3. Сучасний юрист $повинен бути обізнаним у всіх справах і бути на край попереду інших. Повинне правильно, логічно висловлюватися і вміти переконувати. Бути справедливим, чесним, ерудованим і звичайно ж впевненим у собі, допомагати людям, які до нього звертаються, розумно підходити до вирішення проблем. На мій погляд для сучасного юриста повинні бути характерні с$аме такі якості.

ІІ. 1. Після закінчення коледжу я збираюся продовжити навчання в Київському Національно-торгівельному університеті тому, що хочу здобути більше знань, що допоможе мені в майбутньому здобути ту професію, яку б мені хотілося. Після закінчення навчання я гадаю влаштуватися на$ роботу адвокатам у суді. Хочу допомагати людям, які будуть звертатися, доводити винність чи невинність осіб, або ж інші приклади.

2. Для свого формування як спеціаліста я віддаю перевагу таким предметам, як логіка, політологія, ораторське мистецтво.

Тому що наука логіка навчає, як правильно будувати умовив$оди, прищеплює вміння оперувати поняттями і судженнями, застерігає від можливих помилок. Незнання законів і правил логіки, невміння користуватися ними у професії юриста нерідко призводять до різноманітних логічних помилок. Юрист у своїй діяльності повинен користуватись такими логічними категоріями як поняття, судження, умовивід, дедукція, версія, доказ.

Ораторське мистецтво вчить нас як правильно спілкуватись, гов$орити не у відповідності із смислом викладати усно те, що ми хочемо сказати і так, щоб нас точно зрозуміли ті, до кого ми звертаємось. Як правильно, логічно й виразно викладати та розвивати думки, вживати слова. А ще як виступати перед аудиторією. Для професії юриста, це має надзвичайно важливе значення.

Вміння виступати перед аудиторією, правильно, логічно і виразно і переконливо говорити це саме найголовніше у професії юриста.

Також, на мою думку, наука політологія має важливе значення для формування спеціаліст$а.

Політологія – це є наука про політику, а політика є невід’ємною складовою суспільного життя впродовж усієї історії людства. Вона органічно пов’язана з найглибшими підвалинами цивілізації, виявляє важливий, нерідко доленосний вплив на життя окремих людей і цілих народів. Тому політичні знання і політична культура потрібні кожній$ людині, незалежно від її професійної належності.

Я вважаю, що саме від цих предметів залежить формування спеціаліста юриста як особистості.

3. Я б хотіла ознайомитися із діяльністю таких підприємств як-от юридична контора, нотаріат чи підприємством, яке тісно пов’язане з спеціальністю юриста. Чому? Напевне тому, щоб перевірити чи навіть порівняти вивчену мною систему права і ді$ючу систему на даному підприємстві.

ІІІ. Система юридичних наук включає в себе:

1. Загальнотеоретичні та історичні юридичні науки, до яких $належать: теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних і правових учень.

2. Галузеві юридичні науки: конституційне право, цивільне право і процес, кримінальне право і процес та інші галузеві юридичні науки як традиційні, так і комплексні.

3. Юридичні науки, що вивчають структуру, порядок утворення, організацію і функціонування деяких державних органів і органів місцевого самоврядування, зокрема правосуддя, прокурорського нагляду, правоохоронних орачів.

4. Юридичні науки. Що вивчають державне право $зарубіжжя та міжнародне право.

Post Comment