Гіпертекстові посилання Опис вставки гіпертекстових посилань у документ прєднання гіперетексто

Лабораторна робота №6

Тема: Гіпертекстові посилання

Мета: Опанувати способи створення гіперзв’язків у HTML-документах.

Теоретичні відомості

Гіпертекстовий документ — це документ, який міст$ить пов’язані посилання (гіпертекстові посилання) на інші документи, дозволяючи здійснювати переходи між ними за допомогою натискання вказівником мишки на гіперпосиланні..

$Гіпертекстове посилання складається з двох частин: вказівника і хресної частини (URL), Вказівник — текст (або графічне зображення), на якому користувач повинен клацнути для того, щоб перейти в інше місце.URL- вказує адресу, з якої броузер буде завантажувати документ, коли користувач підведе до неї вказівник і натисне кнопку мишки. Текстові вказівники, як правило, підкреслені і виділені кольором.

Щоб дізнатись, чи є елемент сторінки гіпертекстовим посиланням, слід підвести до нього вказівник мишки. Якщо$ вказівник набере вигляду долоні, елемент є посиланням

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного

форматування.

Формат $адресного вказівника:

<А HREF=«URL»>TЕKCTвказівника</А> -Літера А у тегу <А HREF> означає вказівник (anchor), aHREF -«гіпертекстове посилання» (HypertextREFerence).

Між початковим і кінцевим тегами знаходяться текст вказівника або зображення, які е гіпертекстовим посиланням на документ (або область документа), казаний у значенні <А HREF=«URL»>.

Можливі значення:

http://… — створює посилання на WWW-докуме$нт;

ftp://… — створює посилання на ftp-сайт або розташований на ньому файл.

Якщо тип з’єднання і адреса машини не вказані, відправною точкою е адреса поточного документа. Це дозволяє використовувати відносні посилання. Наприклад, посилання &lt$;А HREF = «docs/ title.htm »> Документація </А> зроблене на файл title.htm у папці docs.

ПРИКЛАД (поєднання гіпертекстовими посиланнями двох файлі$в)

1.Створити файл 1.htm:
<HTML>

<HEAD>

<Title>Моя перша НТМІ-сторінка</Title>

</HEAD>

<BODY>

<Н1 ALIGN=CENTER>

НАРОДНІВІРУВАННЯ,ДЕМОНОЛОГІЯ,КОСМОГОНІЯ

<А HREF=«2.htm»>Українська міфологія</А>

</BODY>

$</HTML>

2. Створити файл 2.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Пов’язана сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<НЗ ALIGN=CENTER> Українська міфологія </НЗ> <Р ALIGN=JUSTIF$Y>

Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі

давньої загальнослов’янської міфології. В українській міфології у художньо-образній формі знайшли поєднання реальні знання фантастично-релігійними елементами та повір’ями.

<А HREF=«l.htm»>Haпочаткову сторінку</А>

</BODY>

</HTML>

Гипертекстовіпосилання можуть існувати в межах одного документа, тобто бути внутрішніми. Цей тип посилань застосовується для зручності пересування у межах документа. Для$ цього необхідно задати імена тих областей документа» на які необхідно послатись.

Атрибут NAME- позначає область документа, яка знаходиться між початковим і кінцевім тегами як можливий об’єкт для посилання. Значенням NAMEможе бути написане латиницею будь-яке$ слово-вказівник, унікальне для даного документа. Наприклад:

<A NAME=«part»>Розділ1</А>.

Post Comment