Кліматичні умови

Кліматичні умови грають важливу роль в житті людей. На формування клімату впливають кліматообразуючи чинники: кількість сонячної радіації, рух повітряних мас, характер підстилаючої поверхні. Вплив кожно$го чинника неоднаковий за різного часу року і в різних районах території України.

Сонячна радіація — головний чинник кліматообразування.

Сонячна радіац$ія — це сонячне випромінювання. Рівень сонячної радіації вимірюється на 1 м2земної поверхні в одиницю часу (МДж/м2). Її розподіл залежить від широти місцевості, якій обумовлений ріг падіння сонячного проміння, і тривалості дня, що у свою чергу впливає на тривалість і інтенсивність сонячного сяйва, показники сумарної сонячної радіації і середню температуру повітря за рік.

20% сонячної радіації, що поступає на Землю, відображається атмосферою. Інша її частина досягає земної поверх$ні — це пряма сонячна радіація. Частина радіації поглинається і розсівається краплями води, криги,$ частинками пилу, хмарами. Така радіація називається розсіяною. Пряма і розсіяна складають сумарну. Частина радіації відображається від поверхні Землі — це відображена радіація. На півночі України 4/5 сонячній радіації йде на випаровування води, а 1/5 — безпосередньо на нагрівання повітря. На півдні країни витрати сонячного тепла розподіляються рівномірно на випа$ровування і нагрівання повітря. Інша частина, яка нагріває поверхню, — поглинена радіація. Одним з важливих показників сонячної радіації є радіаційний баланс. Це різниця між сумарною радіацією і відображеною. В Україні радіаційний баланс позитивний.

Рухи повітряних мас. Повітряна маса — великий об’єм повітря в тропосфері, що володіє характер$ними властивостями (температурою, вогкістю, прозорістю). Утворення різних типів повітряних мас відбувається в результаті нерівномірного нагрівання земної поверхні. Вся система руху повітря називається атмосферною циркуляцією. На формування клімату України роблять вплив помірні, арктичні і тропічні повітряні маси. Пануючими повітряними масами в Україні є помірні конти$нентальні повітряні маси, вони і формують на значній території к$раїни помірно континентальний тип клімату. Лише на Південному березі Криму сформований субтропічні тип клімату. Між повітряними масами розташовуються перехідні області шириною в декілька десятків кілометрів. Ці області називаються атмосферними фронтами. Атмосферні фронти знаходяться в постійному русі. При цьому відбувається зміна погоди, зміна повітряних мас. Фронти діляться на теплі і холодні.

Теплий фронт утворюється, коли тепле повітря наступає на холодний і відтісняє його. Холодний фро$нт утворюється, коли холодне повітря переміщається у бік теплого і відтісняє його.

Теплий фронт приносить потеплення, осідання. Холодний фронт приносить похолодання і прояснення. З атмосферними фронтами пов’язаний розв$иток циклонів і антициклонів.

В Україні влітку і взимку переважає широтний (захід — схід) рух повітря, а навесні і восени — меридіональне (північ — південь) рух повітря.

Підстилаюча земна поверхня впливає на розподіл сонячної радіації, рух повітряних мас. Рівнинний рельєф більшої частини України обумовлює збільшення показників сонячної радіації і середньої температури з пі$вночі на південь; не перешкоджає проникненню повітряних мас з різних сторін. Карпатські і Кримські гори перешкоджають проникненню холодних повітряних мас. В горах збільшується кількість опадів і знижується температура повітря.

На клімат України великий вплив надають пові$тряні маси з північної частини Атлантичного океану, у меншій мірі — збоку Північного Льодовитого океану. На мікроклімат території р$облять вплив річкова сіть, грунтово-рослинний покрив, забудова і т. д.

Основні кліматичні показники

Україна майже вся розташована в межах помірно континентального пояса. Тільки для Південного берега Криму характерний субтропічні середземноморський клімат. Клімат, що сформувався, в Україні є результатом взаємодії трьох кліматообразуючих чинників. Основними показниками клімату є: температура повітря, атмосферний тиск, атмосферні осідання, напрям і$ сила вітру.

Температура повітря. Середні температури повітря в межах України збільшуються від +6ºС на півночі до +13ºС на півдні. Абсолютний максимум температур в Україні (+41ºС) зареєстрований в Одеській області, а мінімум (-42ºС) в р. Луганську. Найнижчі температури в Україні спостерігаються в січні-лютому і змінюються з півночі на південь і з північного заходу на південний схід. Середні січ$неві температури на сході України і в горах складають -7º.. .$-8ºС. В Криму (рівнинна частина) січневі температури 0ºС, а на Південному березі Криму +3º.. .+4ºС. Середні температури липня в північній частині складають +17º…+19ºС, а на півдні України +22º …+23ºС. Коли до України приходить жарке повітря з південного заходу, температура підвищується до +34º.. .+36ºС. $В Криму літня температура підіймається до+40º…+41ºС.

Атмосферні осідання. Їхня кількість зменшується із заходу на південь, від 600 — 700 мм до 300 мм. Щонайбільша кількість опадів випадає в горах: в Карпатах 1600 мм і більш, в Кримських горах до 1200 мм. Для рівнинної частини країни і Карпат характерний літній максимум опадів, для Кримських гір – зимний макси$мум. Важливим показником, що характеризує умови збільшення рослинності, є коефіцієнт зволоження. Він визначається як відношення кількості опадів за рік до випаровуваності — кількості вологи, яка може випаруватися. Чим більше територія одержує опадів, тим більше випаровувань. Якщо коефіцієнт зволоження більше 1, то територія вважається надмірно зволоженою.$ В Україні надмірне зволоження характерний для Карпат, західної і північної частин. На крайньому півдні коефіцієнт зволоження 0,3 (недостатнє).

Вітровий режим

Протягом року змінюється вітровий режим. Зміни відбуваються у напрямі і швидкості вітру. Ці зм$іни залежать від центрів атмосферного тиску. Через Україну проходить смуга високого тиску. На північ від цієї смуги переважають вітри західного напряму, на південь — східного. Середня швидкість вітру в Україні складає 4 м/сек.

Сезонні особливості клімату України

В Україні виділяють чотири кліматичні сезони.

Зима — кліматичний сезон з середньодобовою температурою повітря нижче 0ºС. Зима триває від 140 днів на півн$ічному сході до 60 днів на півдні і південному заході. Зима помірно м’яка на заході;

на півдні — м’яка; на сході і північному сході — прохолодна.

Весна — сезон з сер$едньодобовою температурою від 0º до +15ºС. Продовжуються 100 днів в Карпатах, до 50 днів на сході. Для весни характерна нестійка погода.

Літо — сезон з середньою температурою повітря більш +15ºС. Продовжується від 140 днів на побережжі морів — $до 95-100 днів на півночі і заході України, де воно прохолодніше. На початок року на рівнинній частині України і в Карпатах доводиться максимум річних опадів, друга половина року жарка і суха.

Осінь — сезон з середньою температурою повітря від +15º до 0ºС. Погода, як і навесні, нестійка. Осінь продовжується від 65 днів на сході до 100 днів в Карпатах і на Південному березі Криму.

Кліматичні ресурси — це оцінка елементів клімату для різних галузей господ$арства.

Найважливішою є оцінка агрокліматичних ресурсів. Показником цих ресурсів є тривалість вегетаційного періоду. Його тривалість збільшується від 190 днів на північному сході до 290 днів на Південному березі Криму. Кліматом в$изначається тривалість опалювального сезону. Енергетичні ресурси клімату використовуються на сонячній електростанції, а енергія вітру — на вітрових електростанціях (Крим). В районах, де клімат робить благосприятливий вплив на здоров’ї людей, створюються зони відпочинку і санаторно-курортні райони (Південний берег Криму, Карпати, Закарпаття).

В цілому клімат України спр$иятливий для розвитку сільського господарства, життя і відпочинку населення.

Оцінка кліматичних особливостей території і прогнозування погоди дуже важлива для життя людей. Прогнозу$ванням займається Національна гідрометеорологічна служба. В неї входять метеорологічні станції, бюро погоди, які проводять спостереження за станом погоди, складають синоптичні карти, на підставі яких складається прогноз погоди на певний період.

Post Comment