Комп ютерні та мікропроцесорні системи

Міністерство освіти і науки України

Університет Львівська політехніка

Розрахункова робота

З предмету:

Компютерні та мікропроцесорні системи

Виконав:

студент групи ІУС-42

Юрій

Перевірив:

$Доцент Струк Євген Семенович

Львів 2005

1.Завдання

Синтезувати цифровий апарат послідовного типу, який би при подачі імпульсів подавав би на виході двійковий код числа, цифри якого співпадають з номером залікової книжки. Накреслити функціональну схему для пристрою на основі JK-тригерів.

2.Будуємо графік переходів ЦА.

Для залікової книжки №0427015 зобразимо графічну модель переходів.

3.Будуємо таблицю переходів ЦА

0427015

На основі вищезгаданого малюнку будуєм$о таблицю переходів, яка показує значення послідовної зміни значень виходів.

0 1 2 3 4 5 6 7

0

4

2

7

0

1

5

Q0

0

0

0

1

0

1s

1

Q1

0

$

0

1

1

0

0

0

Q2

0

1

0

1

0

0R

1

Qc

QK

J

K

0

0

0

X

0

1

1

X

1

0

X

1

1

1

X

0

S

Q

J

C

K

R Q

4.Складаємо логічні вирази ЦА.

На основі таблиці запишемо рівняння переходу.

1.Y(j(Q0))=Q0 Q1Q2

Y(K(Q0))=Q0Q1$Q2

2.Y(j(Q1))=Q0Q1Q2

Y(K(Q1))=Q0Q1Q2

3.Y(J(Q2))=Q0Q1Q2٧Q0Q1Q2٧Q0Q1Q2=(Q0Q1٧Q0$Q1٧Q0Q1)Q2=(Q0٧Q1)Q2

5.Функціональна схема

Використовуючи вище наведені розрахунки побудуємо принципову схему цифрового апарату послідовного типу.

Висновок На даній розрахунковій роботі було синтезовано цифровий апарат послідовного типу який при подачі імпульсів на вхід подає на виході двійковий код числа, цифри якого співпадають з номером залікової книжки. Наведено функціональну схему для пристрою на основі JK тригерів.

Post Comment