Контрабанда наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів

Реферат на тему:

$Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю,—

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх анало$гів або прекурсорів, що були предметом контрабанди.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, й аналоги чи прекурсори у великих розмірах$,—

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією наркот$ичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо пред$метом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах,—

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що застосовується в цьому розділі, визначається спеціальн$о уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

1. Об’єктом злочину є здоров’я населення, а також встановлений з метою забезпечення охорони здоров’я населення порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України.

Склад злочину, передбаченого ст. 305, є спеціальним щодо скла$ду злочину, передбаченого ст. 201.

2. Предметом злочину є: 1) наркотичні засоби; 2) психотропні речовини; 3) їхні аналоги; 4) прекурсори. Хоча в законі йдеться про предмет злочину у множині, кримінальне караним вважається також діянн$я, предметом якого є лише один вид наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів.

Відомості про предмет злочинів, пов’язаних з наркотиками, містяться у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі у цьому розділі — Перелік$). Такий Перелік — це згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І—IVзгідно із законодавством України та міжнародними договорами, з$года на обов’язковість яких надана ВР. Перелік затверджується КМ за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я і публікується в офіційних друкованих виданнях.

Наркотичні засоби — це вкл$ючені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними. До них належать, зокрема, гашиш, марихуана, опій, кокаїн. Зловживання наркотичними засобами призводить до захворювання на $наркоманію.

Психотропні речовини — це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, чи поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними. До них належать, наприклад, ЛСД, мескалін, тет-рагідроканнабінол. Зловжива$ння психотропними речовинами спричиняє захворювання на токсикоманію.

До наркотичних засобів і психотропних речовин належить значна кількість лікарських препаратів. Під час проведення досліджень по створенню нов$ого фармацевтичного препарату, як правило, визначається і вивчається низка продуктів, що мають подібні властивості, але дещо відрізняються за своєю молекулярною структурою. Це так звані аналоги. Аналога наркотичних засобів і психотропних речовин — це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структур$а і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психо-активну дію котрих ці речовини відтворю$ють.

Наркотичні засоби і психотропні речовини, за обігом яких встановлено національний і міжнародний контроль, визначаються за міжнародними назвами та хімічними формулами. Водночас їхні аналоги, які мають подібні властивості, не затверджуються як наркотичні засоби чи психотропні речовини міжнародними конвенціями ООН і не використовуються в торгівлі. А тому в багатьох випадках дії з ними не контролюються ані національним законодавством, ані міжнародними договорами у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. На терит$орії України заборонено обіг аналогів наркотичних засобів або психотропних речови$н.

Прекурсори — це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку (зокрема етиловий ефір, ацетон, ефедрин-, ангідрид оцтової кислоти, соляна і сірчана кислоти).

Для встановлення виду, назв і властивостей на”ркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналога чи прекурсора, а також належності рослини до культур, які містять наркотичні засоби, необхі$дні спеціальні знання. Тому у справах даної категорії обов’язково має бути висновок експерта.

Диспозиція ч. 1 ст. 305 передбачає винятковий перелік засобів і речовин, що становлять предмет ць$ого злочину, тому, наприклад, контрабанду обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, за наявності відповідних підстав слід кваліфікувати за ст. 201.

Хоча предмет аналізованої контрабанди збігається з предметом злочинів, передбачених ст. ст. 307, 309, 311, вона відрізняється від незаконного Перевезення й пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за місцем, $способом вчинення злочину, а також моментом його закінчення.

3. Об’єктивна сторона злочину передбачає дві альтернативні форми дій: 1) переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон України поза митним контролем; 2) переміщення зазначених предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контр$олю.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони контрабанди є місце вчинення злочину — митний кордон. Про поняття митного кордону, переміщення поза митним контролем і з приховуванням від митного контролю див. коментар до ст. 201.

$

Імпорт (ввезення), експорт (вивезення) або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються на підставі сертифіката (окремого дозволуЬ виданого у встановленому КМ порядку спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я д$ля кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені ДМС. Порушення цього порядку переміщення зазначених засобів і речовин через митний кордон У$країни утворює склад злочину, передбаченого ст. 305. Водночас не визнається контрабандою перевезення на суднах чи літаках міжнародного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропн$их речовин, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках, коли літак, що перевозить повітряним шляхом партію наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пролітає над територією країни без посадки.

Злочин вважається закінченим з моменту фактичного незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їхн$іх аналогів або прекурсорів через митний кордон України. При цьому незаконне переміщення може бути здійснене шляхом як перевезення, так і пересилання зазначених предметів через митний кордон.

Якщо предмети контрабанди виявлено під час огляду чи переогляду речей або ж особистого огляду, у т.ч. повторного, при виїзді за ме$жі України, вчинене слід кваліфікувати за ст. ст. 15 і 305. Незаконне переміщення на територію України предметів контрабанди, які виявлено під час митного контролю, утворює закінчений склад цього злочину.

$Поєднане з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезе$ння з метою збуту або без такої мети, а так само їх збут, утворюють сукупнієть злочинів, передбачених ст. ст. 305 і 307 або 309.

4. Суб’єкт злочину загальний.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 305) є вч$инення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або 4) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах, а особливо кваліфікуючими ознаками (ч. З ст. 305): 1) організованою групою, 2) якщо предметом цих дій були наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах.

Про понятт$я повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб і організованою групою — ст. 28 і коментар до неї.

Особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини — включені до списків № 1 і № 2 таблиці І Пер$еліку наркотичні засоби і психотропні речовини, які є особливо небезпечними для здоров’я населення (наприклад, героїн, ЛСД). Згідно із законодавством їх обіг в Україні заборонено. Ця кваліфікуюча ознака характеризує якісні параметри предмета злочину — при цьому враховано ступінь небезпечності зазначених засобів і реч$овин для здоров’я людини, яку вони можуть становити у разі зловживання ними. Оскільки список № 3 таблиці І у цьому визначенні не згадується, наркотичні засоби рослинного походження (гашиш, марихуана, опій, макова солома тощо), хоча вони й занесені до таблиці І, до особливо небезпечних не належать.

Великі й особл$иво великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів — це кількісні параметри предмета контрабанди. Згідно з приміткою до ст. 305 ці розміри визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоро$в’я. При вирішенні питання про розміри предмета даного злочину необхідно керуватися Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які перебувають у незаконному обігу. Напри$клад, великим розміром визнається така кількість наркотичних засобів: героїну — від 1 до 10 г, гашишу (анаші) — від 40 до 500 г, кокаїну — від 1 до 15 г, макової соломи висушеної — від 1 до 5 кг, макової соломи невисушеної — від 5 до 25 кг. Відповідно кількість наведених видів наркотиків, що перевищує верхню межу великого розміру, визнається особливо великим

розміром. Таблиці розмірів у$згоджено з таблицями (та їх списками) наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, тобто з Переліком.

У разі, коли предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовин$и або їх аналоги різних видів, розмір цих засобів (речовин) визначається виходячи з їх загальної кількості. Якщо ж предметом злочину поряд з наркотичним засобом, психотропною речовиною або їх аналогами був ще й прекурсор$, об’єднувати їх кількість не можна. Можна складати лише кількість прекурсорів різних видів.

Єдина конвенція про наркотичні засоби від ЗО березня 1961 р. Ратифікована СРСР10 січня 1964 р.

Конвенція про психотропні речовини від 21 лютою 1971 р. Р$атифікована СРСР 27 жовтня 1978 р.

Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин від 19грудня 1988р. Ратифікована Україною 25квітня 1991 р.

Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними від 15 лютого 1995 р.

Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин$, їханалогів І прекурсорів” в редакції від 8 липня 1999 р.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою КМ № 770 від 6 травня 2000 р.$

Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ № 188 від 1 серпня 2000 р.

Постанова ПВС №3 від 27 лютого 1998р. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами .

Постанова ПВС № 2 від 26 лютого 1999 %. $Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил”.

Post Comment