М язова система

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

М’язова система.”

$Тема: М’язова система.

План.

1. Фіброзні канали.

2. Долонний апоневроз.

3. Синовіальні піхви.

4. Пахова ямка. Ліктьова ямка.

1. Фіброзні канали.

На межі з кісткою фасція передпліччя утворює на протилежній стороні поперечне потовщення в вигляді зв’язки, яка має назву retinaculumextensor$um. Ця зв’язка при допомозі відростків зростається з протилежною поверхнею променевої і ліктьової кісток. Між цими відростками під зв’язкою знаходиться 6: частину кістк$ово-фіброзних, частину тільки фіброзних каналів, через які проходять сухожилля розгиначів пальців і кісті.

В першому каналі проходять сухожилля m/ abductor pollicis longug i m. Extensor pollicig brerig. В другому – сухожилля mm. Extengoreg carpi radialeg londuf et brevig. В третьому, який перехрещує навкіс попередній – сухожилля m. Extensorpollicislonguf; в четвертому – сухожилля m. E$xtensorindicis; в п’ятому, розміщеному більш поверхнево – сухожилля m. Extensordigitiminimi і, кінець в шостому сухожилля m. extensorcapriwnaris. Стінки кан$алів вистелені синовіальною оболонкою, яка вище і нижче retinaculumextensorum закручується на сухожиллі і покриває їх, утворює сухожильні піхви, протилежних м’язів. Кількість піхов дорівнює числу каналів.

Розрізняють 4 фіброзні канали нижніх кінцівок. Самий латеральний і самий широкий канал, який знаходиться під самим початком retinaculummm. extensorum, snferiurs, пропускає сухожилля m. digitorumlongusim. peroneugterting. Слідуючий канал пропускає сухожилля m. extensorhallucislonguf, а третій, самий медіа$льний – сухожилля m. tibialigaherior. Сухожилля проходять через канали, оточуються синовіальними піхвами. Четвертий канал, що лежить після середнього закінчується судинними нервами.

2. Долонний апоневроз.

На поверхні долонній поверхні фасцій в середині долоні значно потовщена і утворює там міцний$ долонний апоневроз, який представляє продовження сухожилля. Долонний апоневроз має форму трикутника, вершина якого лежить на retinaculumflexorum, основа ж направлена до пальців, де апоневроз розходиться на ч$отири плоских пучки, між якими протягуються поперечні волокна. Під апоневрозом лежить плоска фіброзна зв’язка, яка утримує сухожилля згиначів і тому носить назву retinaculumflexorum. По двох сторонах долонного апоневрозу, де він переходить в тонкі пластинки, одягаючи thenarihypothenar від нього в глибину відходять фасціальні лис$тки, які зростаються з глибокою фасцією долоні. Значить в середній частині долоні знаходиться вмістилище, в якому залягають сухожилля згиначів, і mm. lumbricales. Крім глибокої фасції долоні, існує ще фасція, яка покриває міжкісткові м’язи на протилежній стороні кисті, зрощуючись з надкіснецею кісток поясу.

3$. Синовіальні піхви.

В області променево-зап’ястного суглоба заходиться 3 канали.

В ліктьовому каналі проходять ліктьові нерви і судини. В canaliscapriradialis лежить сухо$жилля flexorcapriradialas оточене синовіальними піхвами. В canaliscarpalis знаходяться 2 відділенні синовальні піхви: 1) для сухожилля mm. flexoresdigitorumsuperficialisetprofurdus і 2) для сухожилля m. flexorispollicislongus. Перше представляє розташований медіально об’ємний мішок, який захоплює 8 сухожиль глибокого і поверхневого згиначів пальців. Зверху він виступає на 1-2 см проксимальніше retinaculumflexorum, а знизу доходить до середини долоні. Т$ільки зі сторони мізинця він продовжується вздовж сухожиль, які згинають його довгі м’язи, оточуючи їх і досягаючи разом з ними основу дистальної фаланги 5 пальця.

Друга піхва розташов$ана латерально, представляє собою довгий і вузький канал, в якому зафіксовано сухожилля довгого згинача великого пальця. Зверху також виступає на 1-2 см проксимальніше, а знизу продовжується вздовж сухожиль до основи листальної фаланги першого пальця. Решта 3 пальця мають окремі піхви, які захоплюють сухожилля згиначів відповідного пальця. Ті піхви прост$ягаються від лінії п’ястно-фалангових сполучень до основи кистьових фаланг. Значить, ІІ-IV пальці на долонній стороні мають ізольовані піхви для сухожиль своїх спі$льних згиначів, в на відрізку відповідних дистальних половина п’ясних кісток, вони зовсім позбавлені.

4. Пахвова ямка.

Пахвова ямка в утворенні якої беруть участь м’язи верхньої кінцівки має чотири стінки і два отвори.

Передня стінка утворена великим та малим грудними м’язами$; задня – підлотковим і великим круглим м’язами та найширшим мязом спини; приссередня – переднім зубчастим мязом, а бічна – плечевою кісткою та м’язами плеча.

Верхній отвір пахвової ямки обмежений І ребром, ключицею з підключичним мязом та верхнім краєм лопатки. Крізь нього проходять з боку шиї великі судини та нерви. Нижній отвір пахвової ямки спереду обмежений нижнім краєм великого грудного м’яза, ззаду – нижнім краєм найширшого м’яза спини, присиредньо – переднім зу$бчастим мязом та іззовні – плечевою кісткою з м’язами плеча. Пахвова ямка заповнена жировою тканиною, в якій знаходяться різних розмірів лімфатичні вузли.

Ліктьова ямка.

На передній ділянці є ліктьова ямка, обмежена зверху довгасовим та плечовим м’язами, і$ззовні – плечопроменевимим, а зсередини – круглим мязом – привертачем. У межах ямки, безпосередньо під шкірою, розміщена серединна вена ліктя, а в глибині її лежать плечова артерія та вени, а також серединний нерв.

У нижньому відділені передньої поверхні передпліччя між сухожилками м’язі$в – згиначів визначають три борозни. Променева борозна обмежена зовні сухожилком плечепроменевого м’яза, а зсередини – сухожилком променевого м’яза – згинача зап’ястка. У глибині борозни лежить променева артерія, тут звичайно промацують пульсацію її. Крім того, тут розміщуються променеві вени та поверхнева гілка променевого нерва. Серединна боро$зна утворена назовні сухожилком променевого м’яза — згинача зап’ястка та досередини – сухожилком поверхневого м’яза — згинача пальців. У цій борозні розміщуються посерединний нерв. Ліктьова борозна обмежена ззовні сухожилком поверхневого м’яза – згинача пальців та ліктьового м’яза – згинача зап’ястка. В цій борозні проходять лікть$ова артерія, вени та нерви.

Фасціальні перетинки разом з кістками передпліччя формують передню, задню та бічну піхви.

Post Comment