Населення США

$

РЕФЕРАТ

ТЕМА: Населення США.

1

Площа – 9,4 млн. км.

Населення – 261 млн. чоловік.

Столиця – Вашингтон.

За державним устроєм США – федеративна республіка, до складу я$кої входить 50 штатів і федеральний (столичний) округ Колумбія. США – найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна світу. При 5% населення на її частку припадає близько ¼ світового виробниства і споживання товарів та послуг. Країна веде першість за рівнем продуктивності праці, розвитком науки і наукоємних виробництв, в освоєнні космосу, а також у воєнному виро$бництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу – 2 / 5 американські. Через них США з$дійснюють вплив на економіку і політику інших країн. США є вирішальною силою НАТО. Перетворення США на наймогутнішу країну світу є наслідком поєднання дуже сприятливих природних, соціально-економічних умов і політичних обставин.

Територія США поділяється на три частини. Основна частина , або ,,суміжні штати”, розміщені центрі материка Північна Америка між Канадою і Мексикою.

Це 48 штатів, на які припадає 83% площі і 99,3% населення краї$ни. 49-м штатом є Аляска, що розташована на однойменному півострові на крайньому північному заході материка. 50-й штат – Гавайські острови – знаходиться в центральній частині Тихого океану.

США – кр$аїна, що виникла на Атлантичному узбережжі з переселенських колоній Англії. Після проголошення незалежності вони поступово розширили свою територію аж Тихого океану. ,, Рух на Землі” став героїчною сторінкою американської історії. Він відбувався у безперервних війнах з корінним населенням – індіанцями, яких винищували або відтіснял$и в несприятливі для життя місця. Значні території були ,,куплені” чи просто загарблення в інших держав. Географічне положення ,,суміжних штатів” винятково вигідне. Їх омивають води двох океанів – Атлантичного й Тихого, Мексиканської затоки і Великих озер. Канада і Мексика ніколи не загрожували США, а водні простори надійно захищали країну під час Пе$ршої і Другої світових воєн і водночас сприяли зв’язкам її з зовнішнім світом у мирні часи.

Природно-ресурсний потенціал. Частина величезної території США знаходиться в екстремальних умовах і зазнає стихійно шкоди – землетрусів, ураганів, повеней, посухи, заморозків. високогір’я. Проте в цілому, природа країни сприятлива, а природні ресурси дуже великі. Корисні копалини США різноманітні, а родовища вигідно розміщені. Це стосується і паливно-енергетичної сировини, і руд $металів, і нерудних металів.

2

Величезними є земельні ресурси. Майже ½ площі використовується для потреб сільського господарства.

Головною перевагою клімату є достатнє зволоження рівних земель східної частини$ країни і положення їх у помірному та субтропічному поясах. У тропічному поясі знаходяться Гавайські острови. Природна родючість субтропічних червоноземів, чорних та каштанових ґрунтів великих північноамериканських степів – прерій – поліпшена людиною. Ліси й досі вкривають 3/10 площі країни. Великі озера являють собою найбільший резерв$уар прісної води на Землі. Раз$ом з річковою системою Міссісіпі вони є ідеальним внутрішнім водним шляхом.

Територія США багата на унікальні ландшафти. Частину з них перетворено в національні парки. Серед них Йєллоустон – величезна гейзерна область. Йосемітська долина – творіння відступаючого льодовика, Великий каньйон – результат ерозії Колорадського плато та ін. Американці першими вдалися до охорони своєї природної спадщини. Сучасна система заповідних терит$орій становить 30 млн. гектарів. У США витрачаються значні кошти на охорону природного середовища. Проте в наслідок величезних розмірів матеріального виробництва і транспортного парку в країні ще досить багато проблем з забрудненням повітря, води і землі.

Населення. За кількістю населення США посідають третє місце в світі після Китаю й Індії. Демографічна ситуація тут аналогічна іншим індустріально розвинутим країнам. У формуванні$ населення виняткова роль належить міграціям. З початку ХІХ ст. сюди переселилися з інших країн 60 млн. чоловік. У наш час, незважаючи н$а різні обмеження, щорічний притік населення становить 600 – 800 тис чоловік. За рахунок мігрантів США поповнюють свої людські ресурси дешевою робочою силою, а також спеціалістами високої кваліфікації. Імміграція розглядається як позитивне явище, що урізноманітнює можливості країни етнічний склад населення США строкатий. Початковими його елементами були аборигени-індіанці, європейські іммігранти (англійці, ірландці, німці, скандинави) і негри-раби з Африки. З-поміж європейців найбільше було вихі$дців з Британських островів, що забезпечило зверхність англійської мови і культури. З кінця Х$ІХ ст. серед іммігрантів стали переважати вихідці з Південної і Східної Європи (італійці, греки, чехи, поляки, росіяни, українці), а нині – вихідці з латинської Америки та Азії. Нові переселенці помітно відрізнялися своєю мовою і культурою від попередніх. Вони селилися компактними групами і тільки в містах, у яких до певної міри зберігали свою етнічну відокремленість. Іммігранти-українці переселялися в Новий Світ у пошуках кращої долі або з політичних причин. Спочатку це були селяни$, робітники. Після Другої світової війни значною стала також частка інтелігенції. На відміну від Канади українці в США зразу ж осідали в містах . Нині кількість

.

3$

громадян США українського походження становить, за різними оцінками, від 0,5 до одного млн. чоловік. Проживають вони здебільшого в штатах Пенсільванія, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Є в США й іммігранти – євреї з Ук$раїни.

Всіх вихідців з Європи об’єднують поняттям ,,білі”. Крім них, розрізняють ,,чорних” та ,,інших” (азіати, індіанці, ескімоси, алеути). Останнім часом виділяють ще так званих іспаномовних – вихідців з Латинської Америки, особливо з Мексики. ,,Чорних”– 30 млн. чоловік, азіатів-7, індіанців, ескімосів, алеутів – 2, іспаномовних – 22 млн. чоловік

США – найбагатша країна світу. Але в ній є значні соціальні контрасти, не рідко забарвлені расовими й е$тнічними відмінностями. Згідно з офіційними даними, більш як 30 млн. американців живуть поза рівнем бідності. Переважають з-поміж них ,,бідні білі”, але в цілому гіршими є умови життя негрів$ і латиноамериканців.

США як культурний регіон – молодий. У ньому синтезувались англійська мова і культура з культурною спадщиною поселенців з інших країн. За своїм характером це міська, стандартизована і технізована масова культура. Вирішальну роль в її становленні відіграли преса, кіно, радіо й телебачення . а також автомобіль. Сучасний вплив американської культури в світі дуже значний. Сприймають її не елітні, а середні верстви населення.

$

Пересічна густота населення США – 27 чол. на 1 км . Дуже слабо заселені Аляска і Гірські штати, мало жителів на Великих рівнинах. Найвища густота характерна для районів скупчення міст. Це Атлантичне узбережжя Півночі, Приозер’я, окремі ареали Мексиканського і Тихоокеанського узбережжя. Внаслідок зростання великих міст і злиття їх між собою утворилися величезні міські зони – мегалополіси. Найбільшим є Бош Ваш (Бостон – Вашингтон) на Атлантичному уз$бережжі. Він простягся на 800 км і об’єднує понад 4 десятки великих міст із загаль$ною кількістю населенням 45 млн. чоловік і пересічною густотою – 450 чоловік на 1 км.

Американці – міські жителі. Міста в країні молоді. Для них характерні прямокутне планування вулиць, діловий центр – даунтаун або головна вулиця – мейнстріт. Центри великих міст забудовані висотними будинками- хмарочосами. Чим більше місто, тим більше хмарочосів. У другій половині ХХ ст. американські міс$та пережили процес суборбанізації – швидкого зростання населення і робочих місць у передмістях. Нині 2/5 американців живуть у передмістях. Це ,,однопова” Америка і дуже благополучна частина країни як за своїм виглядом, так і за своїм достатком. Внутрішні ж частини міст забудовані багатоповерховими кам’яним будинками, часто являють собою нетрі, де проживає бідне населення. Понад 3/5 жите$лів Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших великих міст в їх офіційних межах є негри латиноамериканці. Наслідком субурбанізації є і той факт, що офіційні та

$4

фактичні розміри міст не збігаються. В офіційних межах тільки 6 міст мають більше мільйона жителів. Якщо ж врахувати і передмістя, то їх буде 46.

Міста разом з передмістями тут називають метрополітенами. В позаметрополітенській місцевості проживає трохи більш як 1/5 американців. .Це також ,,одноповерхова” і благополучна Америка. Вона складається з маленьких компа$ктних містечок і з розкиданих ферм. Кількість фермерського (сільськогосподарськог$о) населення невпинно зменшується. П’ятдесят років тому на фермах проживало 30 млн. чоловік. Тепер – близько 5 мільйонів. Роль не фермерських поселень навпаки зростає. Для них характерні несільськогосподарські функції і міський спосіб життя. Поняття ,, сільська місцевість” і ,,сільське населення” практично втратили в США своє первісне значення.

Post Comment