Обслуговування дисків ПК Методи обслуговування дисків ПК в середовищі Windows

Тема: Обслуговування дисків ПК за допомогою стандартних програм $Windows.

Мета: Навчитися обслуговувати диски ПК за допомогою стандартних програм Windows.

План.

1.Запускання сервісних програм.

2.Дискові сервісні програми.

3.Перевірка диска.

4.Архівація даних.

5.Дефрагментація диска.

6.Форматування диска.

7.Робо$та з програмою Disk Cleanup.

8.Робота з програмою ScanDisk.

Хід роботи

1.Запускання сервісних програм.

Програми для обслуговування дисків ,можна запустити у меню ПУСК команду ПРОГРАМИ – Стандартні – Службові – ПОТРІБНА ПРОГРАМА.

Якщо необхідно обробити який – не будь диск, то найчастіше слід:

¨ У вікні папки МОЙ КОМП’ЮТЕР клацнути правою клавішею миші на значку потрібного диска;

¨ У контекстному меню вибрати команду СВОЙСТВА, а у вікні властивостей – вкладку СЕРВІС;

¨ У вкл$адці СЕРВІС вибрати одну із програм, натиснувши на відповідну кнопку ПРОВІРКА ДИСКА, АРХИВАЦИЯ ДАННИХ, ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ ДИСКА.

У вікні дефрагментація диска виводиться детальна інформація про поточний стан диска. Щоб спостерігати за процесом дефрагментації, потрібно в цьому вікні натиснути кнопку СВЕДЕНИЯ Розшифрування умовних позначок можна прочита$ти у вікні ЛЕГЕНДА, що викликається натисканням однойменної кнопки.

2.Дискові сервісні програми.

Швидкість розв’язання багатьох задач, а іноді й принципова можливість їх розв’язання, залежать від стану зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Для перевірки стану дисків і поліпшення їх якості у$ Windows використовується кілька сервісних програм для.

¨ перевірка диска

¨ архівації даних

¨ дефрагментації диска

3.Перевірка диска.

Під час виконання операції введення/виведення бувають випадки, коли на деяких ділянках диска(кластерах) є дані, а інформації про ці кластери немає у змісті диска, чи навпаки, у змісті вказано два посиланн$я на один кластер. Це так звані логічні помилки на диску. Крім них, можуть траплятися фізичні помилки, коли пошкоджено магнітний шар на деяких кластерах. Тому треба періодично робити перевірку якості диска й усувати обидва види помилок за допомогою сервісної програми ScanDisc. При виявленні логічних помилок ця п$рограма об’єднує загублені кластери в один файл .Якщо в них була важлива текстова інформація ,то за змісто$м її можна буде далі відновити. При виявленні фізичних пошкоджень магнітного шару програма ScanDisc позначає кластери як непридатні для майбутнього записування в них інформації.

4.Архівація даних .

Коли на диску зберігається важлива інформація і потрібно зробити її резервну копію на дискетах чи на жорсткому диску іншого ПК в локальні мережі ,то можна скористатися службовою програмою Backup.

Якщо у разі архівації виявляється, що для розміщення недостатньо однієї дискети, ця програма запропонує вставити другу дискету, потім тр$етю і т. д.

Відновлення копії з дискет на жорсткий диск здійснюється в тій же послідовності – спочатку у дисковод вставляють першу дискету і задають команду на відновлення, потім друг і т. д.

5.Дефрагментація диска.

Якщо записувати файл на диск, то споча$тку вони займають послідовні суцільні ділянки. Після видалення файлів утворюються вільні місця, куди можна записувати нові файли. Але ці ділянки часто бувають вже несуміжними. Тому новий файл, який ко$ристувач бажає зберегти, спочатку записується на першу вільну ділянку. Якщо його розмір більший за розміри останньої, то його залишок записується на другій вільній ділянці, потім на третій і т. д.

Як наслідок, один файл може розміщуватися на кількох несуміжних ділянках. Процес оброблення такого файлу сповільнюється. Якщо файлів, що зберігаються фрагментами на різних ділянках диска, виявляється багато, то і робота з таким диском в цілому стає повільною.$ Тому рекомендується періодично робити упорядкування файлів – дефрагментацію дисків.

6.Форматування диска.

Форматування диска – процес нанесення на його поверхню спеціального магнітного сліду, за яким здійснюється записування або читання даних.

Під час форматування диск поділя$ється на треки, адоріжки на сектори Позначаються на ньому і дефектні місця. Їх позиції заносяться у таблицю розподілу файлів Fat

Форматування застосовують для:

$

¨ підготовки до використання жорсткого або логічного диска, розміщеного на жорсткому диску;

¨ підготовки дискети ,з якої можна завантажувати ОС (системної дискети );

¨ очищення дискети від інформації та виділення дефектних ділянок

Повторне форматування використовується в разі:

¨ виникнення фізичних пошкоджень або дефектних місць, коли інформація не читається;

¨ зараження вірусом, коли не можна вилікувати файли без втрати інформації.

Форматують диск командою Форматировать, яку можна вибрати так:

¨ відкрити папку Мой комп’ютер. Потім $клацнути правою клавішею миші на значку диска, який треба відформатувати. У контекстному меню, що з’явиться на екрані, активізувати команду Форматировать.

¨ відкрити програму Проводник, вибрати значок диска на панелі вмісту вибраної папки і клацнути правою кнопкою миші. У кон$текстному меню, що з’явиться на екрані, задати команду Форматировать.

В обох випадках з’являється діалогове вікно Форматирование, щ$о містить такі параметри :

¨ “Емкость”. У списку, що розкрився, треба вибрати ємність диска;

¨ “Бистрое” – повне стирання інформації на раніше відформатованому диску;

¨ “Полное” – повне форматування диска з пере розмічуванням секторів. Використовується для форматування нових дисків;

¨ “Только копирование системних файлов”. На відформатований диск записуються системні файли;

¨ “Метка,” “Без метки”. Довільна мітка вводиться до поля “Метка”. Якщо мітку не вказувати$, то треба ввімкнути перемикач “Без метки”;

¨ «Вывести отчет о результатах» – на екран виводиться вікно з інформацією про форматування диска;

¨ «Скопировать на диск системные файли» — у процесі форматування на диск записуються системні файли.

Після вибору опцій треба клацнути мишею на командній кнопці$ «Начать», щоб почалося форматування диска. Але слід пам’ятати, що не можна відформатувати диск, що містить папку з ОС Windows 98 і не можна форматувати мережні диски.

7.Програма Disc Cleanup.

Дана програма призначена для очищення диску від зайвих файлів, а також для деінсталяції$ непотрібних програм. Це дозволить оптимальніше використовувати дисковий простір.

Якщо диск заповнений настільки, що його вільного простору на достатньо$ для роботи завантажених програм, або для запису файлу на диск, то операційна система автоматично завантажує програму Disc Cleanup. При цьому відкривається вікно програми, яке пропонує вибрати тип зайвих файлів для знищення .

Для примусового завантаження програми потрібно у розділі Programs (Програмы) старт – меню вибрати пункт Accessories (Стандартные), в ньому підпункт System Tools (Служебные). Відкривається підменю, де слід вибрати команду Disc $Cleanup (Очистка диска ). Відкривається вікно, що містить лише один випадаючий список Drives (Диски),в якому потрібно вибрати диск для очищення і натиснути OK. Після цього програма аналізує стан диску, виводячи спец$іальне вікно з рядковим індикатором процесу аналізу. Цей процес може відбуватися кілька десятків секунд і навіть хвилин. По завершенні аналізу виводиться вікно з двох закладок.

В першій закладці лівою кнопкою миші необхідно відмовити типи файл$ів, які потрібно знищувати: тимчасові файли Internet (Temporary Internet Files) ,не використовувані програмні файли (Downloaded Program File) ,тимчасові файли резервного копіювання системи (Temporary PC Health files) та інші. Якщо встановити курсор на о$дин із типів і натиснути командну кнопку View Files (Просмотр файлов), то відкривається вікно папки, де знаходяться ці файли. Це дозволить вибрати із усіх файлів даного типу лише деякі.

Встановивши у вікні програми типи файлів, що слід знищувати, потрібно натиснути командну кнопку OK. При цьому відкривається попереджувальне діалогове вікно, в якому для підтвердження наміру слід натиснути кнопку Yes (Да).

Друга закладка More Options (Дополнительно) містить три розділи, в кожному з яких є по одній командній кнопці.

В розділі Windows components (Компоненти Windows) кнопка $Clean Up (Очистить) викликає закладку Windows Setup (Устано$вка Windows) Вікна Add/Remove Programs Properties (Свойства: Установка і удаление програм), що дозволяє деінсталювати непотрібні користувачу програми Windows, що не є його вбудованими компонентами

Кнопка Clean Up (Очистить) розділу System Restore (восстановлен$ие системи) викликає вікно налаштування властивостей файлової системи.

8.Програма ScanDisc.

Дана програма призначена для діагностики і лікування логічних та виявлення фізичних помилок на диску.

Для завантаження утиліти даної програми потрібно в розділі Programs (Програми) Start – меню вибрати пункт Accessories (Стандартние), в ньому підпункт $System Tools (Служебние), а в ньому – команду ScanDisc (Проверка диска). При цьому відкривається вікно програми. Можна також відкрити My Computer і в контекстному меню відповідного диску вибрати команду Properties (Свойства).Відкривається вікно властивостей диску, де слід вибрати закладку Tools (Сервис), а в ній натиснути командну кнопку CheckNow (Проверить).

Дана програма завантажується також при автоматичному запуску Windows MЕ, коли в попередньому се$ансі роботи відбувся некоректний вихід з ОС.

У вікні програми треба вибрати диск для тестування та режим перевірки:

¨ Standar$t (Стандартная) – перевіряються на наявність помилок всі файли і системні ділянки, але не перевіряється поверхня диску на наявність фізичних помилок;

¨ Thorough (Полная) – проводиться повна перевірка диску, включаючи всі тести логічних та фізичних помилок. При виявлені фізично пошкоджених кластерів програма відмічає їх як погані (Bad) і намагається перенести інформацію, яка в них міститься,$ в інше місце.

Якщо відмінити опцію Automaticalli fix errors (Исправлять ошибки автоматически), то програма буде автоматично без попередження виправляти знайдені помилки і створювати пр$и цьому файл відкатки, тобто файл, в якому записано стан диску до виправлення.

Якщо вказана опція не відмінена, то при виявленні помилок виводиться попереджувальне вікно, де можна вибрати:

¨ Ignore the Error and Continue (Проігнорировать ошибку и продолжить) – не виправляти дану помилку і продовжити тестування. Про ць$ому, якщо помилка настільки серйозна, що продовжувати тестування без її виправлення неможливо, то програма попередить про це;

¨ Repair the Error by (Востановить ошибку) – виправити помилку і продовжити тестування. При цьому додатково з’явиться діалогове вікно, яке пропонує створити файл відкатки (Create Undo File) або відмовитись від його створення (Skip Undo File);

¨ Delete the Aff$ected <файл папку або ін. > (Удалить связанный) – знищити зв’язаний файл, папку або інший об’єкт. Дана опція з’являється лише при виявленні відповідної помилки. В цьому режимі також пропонується створити Undo – файл.Автори рекомендують для цього типу помилок створювати саме такий файл.

Якщо на етапі пошуку втрачених кластерів вони виявлені, то програма пропонує або записати їх в окремі файли Save (Сохранить) або знищити Delete (Знищити).

В режимі повної перевірки мож$на також встановити додаткове налаштування. Для цього по$трібно вибрати командну Options (Параметри) і, у вікні, що відкриється, встановити відповідні параметри:

¨ Areasofthedisktoscan(Виполнять проверку следующих областей) – встановлює, яку частину поверхні диска перевіряти на фізичні помилки:

¨ Systemanddataareas(Системной области$ и области данных) – системну ділянку та ділянку даних.

¨ Systemareaonly (Только системной области)лише системну ділянку та системні файли.

¨ Dataareaonly(Только обичних даних) – лише ділянку $даних.

¨ Donotperformwritetesting(Не производить проверку поверхности на запись) – при тестуванні диску не проводити тест на можливість запису в кластери;

¨ Donotrepairbadsectorsinhiddenandsystemfiles (Не исправлять ошибочные секторы) – не відмічати погані сектори, в яких записані файли з атрибутами “невидимий” та “системний”.

Файли, необхідні для завантаження Windows знаходяться в системній області диска. Якщо в цій ділянці виявиться непридатний сектор, то, ймов$ірно, що пере$завантажити Windows не вдасться і доведеться переінсталювати ОС.

Для встановлення загальних налаштувань програмиScanDiskпотрібно в головному вікні програми вибрати командну кнопку Advanced(Дополнительно). Відкривається вікно, що складається з наступних розділів:

¨ DisplaySummary (Виводить итоговые результаты) – встановлює, коли програма повинна виводити інформацію про результат тестування, при цьому можна вибрати такі режими:$AlwaysDisplayaSummary(Всегда) – завжди виводити результати ,NeverDisplayaSummary(Никогда) – ніколи не виводити,OnlyGiveaSummaryWhenAreFound(Только при наличии ошибок) – виводити звіт про результати тестування лише при виявленні помилок.

¨ LogFile(Файл протокол$а) – встановлює порядок запису у файл протоколу про результати тестування. Цей файл створюється в кореневій папці диску С: після кожного сеансу тестування дисків даною програмою .При цьому можна встановити три режими роботи:ReplaceLog(Заменить) – записувати протокол результатів поверх існуючого,$AppendtoLog (Дополнить)дописувати новий протокол у кінець файлуNoLog (Не вести протокол) – взагалі не створювати протокол;

¨ CrossLinkedFiles(Файли с общими кластерами) встановлює порядок виправле$ння помилок зв’язаних файлів.При цьому можна вибрати такі варіанти:Delete(Удалять) – знищити з диску обидва “зв’язані” файли MakeCopies(Делать копии) – зробити копії кожного з цих файлів і перенести їх в інше місце жорсткого диску,Ignore(Пропускать) – проігнорувати дану помилку і продовжити тестування;$

¨ LostfilesFragments(потерянныє цепочки кластеров) – встановлює діє, які буде виконувати програма над втраченими кластерами. При цьому можливі два варіанти: Free (освобождать) — знищувати втрачені кластери або Convertto$Files (преобразовывать в файлы) – записувати в окремі файли з розширенням *.chk;

¨ CheckfilesFor (проверять) – встановлює режим перевірки повних імен файлів: InvalidFileNames (Правильность имен файлов) – пошук імен файлів, що мають не допустимі символи в імені, InvalidDatesandTimes (дату и время создания файлов) пошук імен файлів, що$ містять неправильну дату або час створення, DuplicateFileNames (Уникальность имен файлов) – пошук файлів, що знаходяться в одній папці і мають однакові імена.

Крім цього у вікн$і налаштування параметрів програми ScanDisc є ще дві додаткові опції

¨ Promptbeforefixingerrorsonimpropershutdown (Запрос на исправление ошибок при неверном завершении работы) встановити режим перепитування $на виправлення помилок при автоматичному завантаженні програми після неправильного пере завантаження ПК

¨ ReportMSDOSModelengthErrors (Сообщать об ошибках длины имен файлов для режима MSDOS) – ScanDiscпроводить пошук файлів, довжина яких завелика для обробки в режиміMSDOS.

Висновок:$ на цій лабораторні роботі я навчився обслуговувати диски ПК за допомогою стандартних програм Windows.

Контрольні запитання

1 Як запускати сервісні програми?

2 Як запускати дискові сервісні програми?

3 Як провести перевірку диска чи дисків на наявність в них помилок?

4 Для чого призначена архівація даних?

5 Я$к провести дефрагментацію диска?

6 Для чого призначена дефрагментацію диска?

7 Навіщо форматувати диск?

8 $Для чого призначене форматування диска?

9 Як відформатувати дискету?

10 Для чого призначена програма Disk Cleanup?

11 Для чого призначена програма ScanDisk?

12 Як виконати ScanDisk?

13 Чому не можна форматувати мережні диски?

14 Для чого призначене повне форматування диска?

15 Для чого призначене повне швидке форматування диска?

Post Comment