Перегляд та відправка повідомлень груп новин

Реферат на тему:

Перегляд та відправка повідомлень груп новин

Що таке групи новин?

Група новин — це набір повідомлень, що приміщуються окремими користувачами на сервер нови$н. Сервер новин — це комп’ютер, який супроводжується деякою фірмою, групою або приватною особою; він може передавати тисячі груп новин.

Групи новин утворюються на найрізноманітніші теми. І хоча деякі з них контролюються, у більшості випадків цього не робиться, так що $повідомлення у групі новин може читати та утворювати будь-який користувач, що має до неї доступ. Ніяких членських списків та членських внесків не існує.

Щоб встановити в Outlook Express обліковий запис для якогось серверу новин, необхідно, щоб ваш постачальник послуг$ Інтернета мав із цим сервером зв’язок. Утворивши обліковий запис, ви зможете читати та відправляти повідомлення у рамках будь-якої групи новин, що підтримується даним сервером.

Коли ви знайшли групу новин, що вам под$обається, ви можете «підписатися» на неї, і вона буде відображатися у вашому списку папок Outlook Express, так що вам не прийдеться у пошуках цієї групи прокручувати довгий список усіх груп новин, які знаходяться на сервері.

Пошук груп новин

Щоб знайти групи новин, що цікавлять вас, можна задати на сервері новин пошук за ключовими словами у назвах груп.

1. Клацніть ім’я серверу у списку папок і натисніть на панелі інструментів кнопку – «Группы новостей$».

2. Введіть слова для пошуку у полі «Показать группы новостей, содержащие:».

Підписка на групу новин

Перевага підписки полягає у тому, що у цьому випадку група новин включається до спи$ску папок, і доступ до неї значно спрощується.Підписатися на групу новин можна декількома способами.

· При додаванні серверу новин Outlook Express пропонує підписатися на групи новин цього серверу.

· При перегляді групи новин, на яку ви не підписані, виберіть у меню «$Сервис» команду «Подписаться на эту группу новостей».

· Виберіть у списку папок ім’я серверу та натисніть на панелі інструментів кнопку – «Группы новостей». Клацніть групу новин, на яку хочете підписатися, та натисніть кнопку «Подписаться».

Поради

· Щоб продивитись групу новин, на яку ви підписані, клацніть її у списку папок.

· $Щоб анулювати підписку на групу новин, натисніть на панелі інструментів кнопку – «Группы новостей», виберіть потрібну групу та натисніть кнопку «Отписаться».

Як продивитись групу новин, на яку ви не підписані

1. Натисніть на панелі інструментів кнопку «Группы новостей».

2. Якщо список «Серверы»показаний на екрані, клацніть потрібний сервер.

$3. Виберіть на вкладці «Все» потрібну групу новин і натисніть кнопку «Перейти».

Організація повідомлень у групах новин

З повідомленнями групи новин важко працювати, якщо не відсортувати їх у зручному порядку. Нижче описані деякі способи організації великих груп новин.

Як шукати повідомлення у групі новин

$

1. Виберіть у меню «Правка» команду «Найти сообщение…».

2. Введіть у полях пошуку якомога більше даних, щоб звузити діапазон результатів.

Порада

· Пошук повідомлень можна також виконати шляхом сортування по стовпцям («Т$ема», «От», «Кому» і т. д.). Щоб перевпорядкувати повідомлення за назвою стовпця, клацніть його заголовок. Наприклад, якщо клацнути заголовок стовпця «От», повідомлення будуть відсортовані за алфавітним порядком по іменах відправника.

Як продивлятись у групах новин тільки непрочитані повідомлення

· Вкажіть у меню «Вид» на пункт «Текущий просмотр» і потім виберіть команду «Н$епрочитанные сообщения».

Як продивлятись тільки відповіді на повідомлення груп новин

· Виберіть у меню «Вид» команду «Текущий просмотр», потім «Ответы на мои сообщения».

Як відбирати для перегляду повідомлення з групи новин

При відборі повідомлень з групи новин необхідно задати, які повідомлення ви не хочете дивитися. Відбір можна виконати за наступними умовами: імені відправника, темі повідомл$ення, його довжині або часу відправки. Повідомлення, які відповіда$ють заданим умовам, не будуть завантажуватися на ваш комп’ютер і не будуть відображатися у списку повідомлень.

1. Виберіть у меню «Сервис» команду «Отбор сообщений групп…».

2. Натисніть кнопку «Добавить».

3. Виберіть групи новин, до яких будуть застосо$вуватись дані умови відбору.

4. Виберіть або введіть умови відбору.

Як заборонити автоматичне одержання повідомлень із груп новин

1. Виберіть у меню «Сервис» команду «Параметры…».

2. Скиньте на вкладці «Чтение» прапорець «Автоматически показывать новые сообщения».

Порада

· Коли вказаний прапорець скинутий, повідомлення може бути показане в області перегляду, якщо натиснути клавішу ПРОПУСК і вибрати його зі списку.

Як відобразити обговорення у вигляді підборки по$відомлень

Дивись відповідний пункт на сторінці 8.

Читання груп новин в автономному режимі

Читання в автономному режимі означає, що ви читаєте повідомлення груп нови$н, відключившись від Інтернета. Завантаживши на свій комп’ютер повідомлення груп новин, ви можете вийти з Інтернета, а читанням зайнятися пізніше. Читаючи повідомлення в автономному режимі, ви не тільки заощаджуєте свої гроші, але й не займаєте лі$нію зв’язку.

Можна одержувати з серверу тільки заголовки повідомлень, які включають у себе тему, ім’я автора та розмір повідомлення. Можна одержувати повідомлення цілком, разом із вкладеними файлами. Одержання одних заголовків виконується значно швидше, ніж одержання цілих повідомлень; до того ж, заголовків найчастіше буває достатньо, щоб судити про зміст бесід. Залишаючись в авт$ономному режимі, ви можете відмітити заголовки, що зацікавили вас, і потім, підключившись, одержати тільки помічені повідомлення.

Як підготувати групи новин до читання в автономному режимі

Ви можете настроїти Outlook Express на одержання повідомлень або заголовків із груп новин, на які ви підписані, в автономному режимі. Завдяки цьому, ви зможете читати їх у вільний час, відключившись від серверу.

1. Виберіть групу новин у списку папок.

2. Виберіть у меню «Файл» команду «Свойства».

3. Встановіть на в$кладці «Загрузить» прапорець «При загрузке получать$» і виберіть потрібний варіант.

4. Повторіть пункти 1–3 для всіх необхідних вам груп новин.

Тепер при бажанні одержати повідомлення достатньо вибрати у меню «Сервис» команду «Загрузить все».

Порада

· Якщо Outlook Express настроєний на завантаження заголовків повідомлень, можна виділити заголовки, що цікавлять вас, знаходячись в автономному режимі, потім при новому підключенні завантажити повідомлення повністю.

Як одержувати окре$мі повідомлення

Якщо в Outlook Express задане одержання тільки заголовків повідомлень для перегляду в автономному режимі, то ви можете у цьому ж режимі помітити заголовки, які зацікавили вас. Якщо потім у меню «Сервис» вибрати команду «Загрузить все», Outlook Express встановить з’єднання з Інтернетом і одержить потрібні повідомлення повністю для читання в автономному режимі.

1. К$лацніть в одержаній групі новин заголовок повідомлення, який вас зацікавив.

2. Вкажіть у меню «Сервис» на команду «Пометить для получения» і виберіть команду «Пометить сообщение». Повторіть ці дії для заголовків кожного$ з повідомлень, які ви хочете одержати.

3. Виберіть у меню «Сервис» команду «Загрузить все».

Відправлення повідомлень до груп новин

Існує декілька способів приміщення повідомлень до груп новин. Вибір залежить від того, чи нове повідомлення ви надсилаєте чи даєте відповідь та наскільки широко ви хочете розповсюдити повідомлення. Ви можете також відформатувати повідомлення, добавити свій підпис, візитну $картку або посилання на файл. Необхідно врахувати, що деякі з цих можливостей має сенс використовувати тільки у тому випадку, якщо програма читання новин одержувача розпізнає форматування $HTML, а це можуть далеко не всі програми.

Як відправити нове повідомлення

1.Виберіть у списку папок групу новин, в яку треба відправити повідомлення.

2.Натисніть на панелі інструментів кнопку «Создать сообщение». Щоб відправити це повідомлення також і в інші групи, виберіть у меню «Сервис» команду «Выбрать группы новостей», вкажіть у списку потрібну групу новин і натисніть кнопку $«Добавить». Вибирати можна або з усіх груп новин, або тільки з тих, на які ви підписані.

3. Введіть тему $повідомлення. Outlook Express не відправляє повідомлення у групу новин без позначеної теми.

4.Складіть текст повідомлення і потім натисніть на панелі інструментів кнопку «Отправить».

Як відповісти на повідомлення групи новин

1. Виберіть зі списку повідомлення, на яке треба відповісти.

2. Щоб відповісти всій групі новин у цілому, натисніть на панелі інструментів кнопку – «Ответить в группу». Щоб відправити повідомлення і в інші групи новин, виберіть у меню «Сервис» команду «Выбрать группы новостей», клацніть потрібну групу у $списку і натисніть кнопку «Добавить». Можна вибирати або з усіх груп новин, що є на сервері, або тільки з тих, на які ви підписані. Щоб відповісти автору повідо$млення по електронній пошті, натисніть на панелі інструментів кнопку – «Ответить автору».

3. Введіть текст повідомлення.

4. Натисніть на панелі інструментів кнопку «Отправить».

Зауваження

· Для перегляду відомостей про повідомлення (наприклад$, дати відправлення) з групи новин виділить повідомлення, відкрийте меню «Файл» і клацніть «Свойства».

Як надсилати великі повідомлення

Багато серверів пошти та новин обмежує розміри повідомлень, що передаються ними. Звичайно граничне значення для одного повідомлення разом з усіма вкладеними файлами становить 1 мегабайтів.

Outlook Express дозволяє відправляти на такі сервери великі по$відомлення, розбиваючи файли на частини. Одержавши таке повідомлення по частинам, програма пошти збирає їх в одне ціле.

1. Виберіть у меню «Сервис» команду «Учетные записи…».

2. Натисніть на вкладці «Почта» або «Новости» кнопку «Свойства».

3. Встановіть на вкладці «Дополнительные» у групі «Отправка» прапорець «Разделять сообщения больше Х кбайт» і потім вв$едіть максимальний розмір файла, який дозволено посилати.

Як встановити довжину рядка у вихідних повідомленнях груп новин

Outlook Express автоматично встановлює довжину рядка повідомлень у відповідно$сті з форматом звичайного тексту з рядком у 76 символів, враховуючи можливості серверів, які не можуть відображати у рядку більше 80 символів. Коли повідомлення цитується у відповіді, первісний текст звичайно помічається додатковим символом і зсувається праворуч. Якщо ви розраховуєте одержати відповіді на своє повідомлення, задайте перенос $тексту на новий рядок після 70 або 72 символів, щоб у відповіді частина тексту не виходила за край вікна.

1. Виберіть у меню «Сервис» команду «Параметры…».

2. Встановіть на вкладці «Отправка» у полі «Формат отправки новос$тей» перемикач «Обычный текст» і потім натисніть кнопку «Настроить…».

3. У полі «Автоматический перенос текста на позиции Х при отправке» введіть максимальне число символів, які слід відображати в одному рядку.

Post Comment