Плоттери

Плоттери використовую$ться для виводу графічної інформації на паперовий чи інші носії інформації. Його ще називають графопобудовувачем. З а допомогою плоттерів різними, технологічними виводяться графічні зображення великого формату такого як А!, а також і інших – менших.

Плоттери бувають різних типів зокрема:

-1- піряні плоттери

-2- струменні

-3- електростатичні

-4- плоттери на основі термопередачі

-5- плоттери прямого виводу зображення

-6- світлодіодні (лазер$ні) плоттери

Пір’яні пл$оттери (PEW PLOTTER).

Пір’яні плоттери – це електромеханічні пристрої векторного типу. Як правило на пір’яних плоттерахвиводять графічнв зображення, векторні, програмні системи і т.д.

ПП. Створюють зображення за допомогою пишучих елементів, які називають перами. Є кілька видів елементів, що відрізняються один від одного видом рідкого барвника, що використовується. Пера бувають одноразові і багаторазові. Крім того допускається п$ерезарядження.

ПП. Бувають двоє типів:

-1- планшетні – в них папір не рухомий, а перо переміщається по всій площині зображення;

-2- барабанні (рулонні) – перо переміщається вздовж однієї з осей координат, а папір – вздовж іншої за рахунок захворювання транспортним валом.

Переміщення здійснюється з допо$могою крокових чи лінійних електродвигунів, що супроводжується шумом.

При виводі інформації вища точність досягається планшетним плоттерами. Але барабанні плоттери використовуються для більшого типу задач. Крім того вони компактні і мають можливість відрізати автоматично лист потрібного розміру від рулона.

Струменні плоттери

П$ринцип роботи струменних плотеррів починає в напрямленому розчиненні чорнила на п$апір за допомогою сотень дрібних форсунок одноразової друкуючої готівки кожній форсунці відповідає окремий мікроскопічний нагріваючий елемент (першорезистор), що миттєво нагрівається під впливом електричного імпульсу, при цьому чорнила закипають пари створюють пухирець, який виштовхує краплі чорнила з форсунків. Кожен імпульс зникає терморезистор так само швидко остигає, а пухирець зникає.

Друкуючі голівки можуть бути також кольоровими і мати відповідне сило груп форсунок. При створенні зоб$раження використовує кольорова схема СМYК, яка використовує 4 кольори. Відтінки к$ольорів утворюються змішуванням основних кольорів, при цьому створюються нові кольори, а їх відтінки утворюються шляхом розрідження чи згущення кульковідвідного кольору у фрагменті. Струминні плоттери мають переваги за рахунок простоти, високої якості, низької потужності споживання, висока швидкість друку, доступна ціна.

Струминні плоттери мають попит у користувачів систем автоматизованого проектування для створення складних креслень великого формату.

Електростатичні плоттери.

Електростатичні плоттери мають $принцип роботи на основі схованого електричного зображення (рельєфу потенційного) на поверхні спеціального електростатичного паперу поверхня якого покрита тонкими шаром діелектрика, а основа просочена солями для забезпечення необхідної воло$гості і електропровідності.

Коли папір проходить через вузол з рідким намагніченим папером, то частки паперу осідають на заряджених ділянках паперу.

Якщо потрібно створити повно колірне зображення, то це здійснюється з 4 цикли створення схованого зображення$ і проходу через 4 вузли з відповідними паперами.

Електростатичні плоттери є високопродуктивним і якісними, щодо утворення зображення. Вони були б ідеальними, якби не було необхідності підтримувати стабільної температури і вологості, необхідності ретельно обслуговування і вартість $їх висока.

Електростатичні плоттери використовуються користувачами у яких високі вимоги до продуктивності і якості. Їх використовують при високій автоматизації проектних робіт, в потужних ораггізаціях і в геоінформаційних системах.

$

Плоттери прямого виводу зображення.

Зображення в таких плоттерах створюються на спеціальному термопапері довгою гребінкою мініатюрних нагрівачів.

Термопарі – це папір пресований тетлочуттєвою речовиною. Термопапір як правило подається з рупору, він рухається вздовж гребінки і змінює колір в місцях нагрівання.

Зображення одержується високою якістю, але лише монохромним.

Оскільки на даний час ціни на термопапір відносно невисокі, усунуть чут$ливість до змін температури, а термоносіями можуть бути білий папір поліефірна плівка, калька і завдяки високій надійності і продуктивності і низьким екстизата$ційним витратам вказані плоттери набули широкого використання зокрема в проектних організаціях.

Плоттери прямого виводу зображення використовуються при розв’язані прикладних задач від інжереного проектування. Міського планування, архітектури, електросхемотежніки та ін.

$Плоттери на основі термопередачі.

Відмінність плоттетра на основ і термопередачі від плоттера прямого виводу зображення полягає в тому о між термонагрівачаси і папером чи прозорою плівкою розміщений кольороносій.

Кольороносій – це тонка стрічка яка повернена до паперу барвним шаром, який створений на високій основі, що має низьку температуру плавлення.

На вказаній стрічці послідовно нанесені області кожного х основних кольорів при чому розміром. Що відповідає виводи м$ого формату. При виводі інформаці$ї паперовий міст з накладеною на нього донорною стрічкою проходить під друкуючою голівкою що складається з тисяч дрібних нагрівальних елементів, вісь в місцях нагрівання розпалюється і залишається на листі колір.

За один прохід наноситься один колір. Для повно колірного зображення потрібно 4 проходи.

Плоттери на основі термопередачі досить дорогі у використанні у зв’язку з дорожнечею кожного відбитку, але зображення і використовуються при проектуванні об’єктів тривимірного моделювання, картографії, в рекламних цілях та ін$.

Лазерні (світлодіодні) плоттери.

Дані плоттери основані на технології покладеної на основі ф$ізичних процесів внутрішнього фотоефекту у світло чуттєвих напівпровідникових шарах.

Проміжний носій зображення у темряві заряджений до потенціалу 100 Вт, а промінь світла знімає цей заряд створюючи електростатичне зображення, що механічним шляхом притягує намагнічений тонерна папір.

Після цього папір з тонерами проходить через нагрівач і частки тонера запікаються створюючи зображення.

Повний час творення прихованого зображення здійснювалося лише за допомог лазера. Керування переміщення лазерного променя керувала с$кладна система обертових, дзеркальних багатогранників чи призм лінз. По цій причині такі понтери бояться струсі$в ударів.

Через ці складності з оптикою виникла можливість створити систему нижче і надійніше шляхом застосування лінійок крапкових напівпровідникових світло діодів (LED).

І лазерні світлодіодні плоттери мають високу швидкість і їх зручно використовувати як мережева пристрої. Дані плоттери можуть працювати на звичайному папері через це зменшуються їх експлуатаційні витрати.

Світлодіодні плоттери набувають широкого засто$сування завдяки порівнянню невеликій вартості. Лазерні і світлодіодні плоттери найчастіше використовуються в тих аспектах коли високі вимоги до якості і результативності, але не потрібно кольорового зображення.

Найчастіше це є архітектура, технічні розробки, картографія та інше.

Факси

У даний час в світі широко розвивається практичне використання факсів.

$

Факси використовуються для п$осилання і прийому електронним способом графічної інформації на паперовому носії по телефонних каналах зв’язку.

Факси розробляються у відповідності зі стандартним обміном прийнятим міжнародним консультативним комітетом з телефонії і телеграфії.

Завдяки зручності використання факсу набувають широкого розповсюдження (зокрема для ділового переписування. Фіксування інформації і т.д.).

$Зараз розрізняють 4 напрямки випуску апаратури факсимільного зв’язку:

-1- Виробництво універсальних стаціонарних факсимільних апаратів

-2- Виробництво портативних малогабаритних факсимільних апаратів.

-3- Розробка високошвидкісн$их телефаксів для роботи з спеціальними цифровими каналами зв’язку.

-4- Розробка вбудованих в ЕОМ факсимільних контролерів з модемами на основі інформаційних схем і керуючого програмного забезпечення.

В даний час найважливішим напрямком розвитку факсимільного зв’язку є створення засобів засекречування факсимільної ін$формації для конфіденційних повідомлень.

Стаціонарний факсимільний апарат є настільним приладом з мереживом живленням, що підключається до телефонної мережі і має набір кнопок керування. Індикації, пристрій введення виведення документів (матриця з зчитуванням і термодрук).

Крім того стаціонарні факсимільні апарати комплектуються власники слухавками тобто інт$егрують телефонний апарат і мають додаткові вбудовані цифрові інтерфейси для обміну факсимільною інформацією (це може бути напевно не завжди).

Тенденція розвитку факсимільних апаратів, які появилися на міжнародному ринку в 70-80-х рр. іде по шляху зменшення габаритів (зниження споживання. Покращення ергономічних характеристик і якості передачі документів, розширення числа сервісних функцій для ефективного зв’язку.

Факсимільний апара$т ас вкладається з блоку живлення, який перетворює напругу до необхідно для факсу, вузла сполучення з телефонною лінією.

Вузол переводить послідо$вні сигнали, що приймати з лінії у рівнобіжні і навпаки, а також відповідає за зв’язок з лінією і перетворення одержаної інформації в потрібний формат.

Номеронабирач і слухавка служить для зв’язку з абонентом, а також для можливості розмови 2 абонентів.

Post Comment