Поняття попиту і пропозиції Закон попиту і пропозиції

$

1 Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції.

Попит — це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний

Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом.

Ринковий попит — це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.

На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори.

Ціновий фактор — це вплив зростання чи зменшення ц$ін на товари, на величину попиту.

Неціновий фактор — це якість товару, доходи населення, смаки і уподобання або дефіцит. Або пропонування великої кількості товару;

очікування майбутніх економічних змін, доступність товару споживачам.

Закон попиту — це закон, який передбачає, що із зростанням ціни на товар зменшується кількість товару, яку хоче придбати населення, а із зменшенням ціни н$а товар. То кількість товару, що купується населенням, зростає.

Пропозиція — це сукупність товарів за певною ціною, які готові виготовляти і продавати виробники.

Розрізняю$ть індивідуальну і ринкову

пропозицію.

Індивідуальна — це товари одного виробника,

які пропонують для реалізації.

Ринкова — це пропозиція, яка визначається як сума всіх індивідуальних пропозицій.

На зміну пропозиції мають вплив:

— цінові;

— нецінові фактори.

Ціновий — це вплив ціни на обсяг продукції, які готові випустити виробники.

Нецінові — це витрати виробництва, технічний прогрес, організація ринку. Організація реалізації товарів, стабільність законодавства. Очікування екон$омічних змін.

Закон пропозиції — це закон, який стверджує, що із зростанням ціни збільшується кількість товару, які гото$ві виробити виробники, а із зменшенням ціни на товар, кількість товару. Що виробляється виробником, зменшується.

Види підприємств в Україні згідно чинного законодавства.

Згідно закону України «Про власність» і «Про підприємство» в Україні можуть діяти підприємства таких ви$дів:

1. індивідуальне, засноване на власності фізичної особи та виключно її праці;

2. сімейне;

3. приватне підприємство з правом найму робочої сили;

4. колективне підприємство (товариства).

5. державне підприємство. Засноване на узагальнено-державній власності;

6. державні комунальні підприємства.

7. спільні підприємства, засновниками яких є підприємці різних країн.

8. малі підприємства — основа малого бізнесу, до яких відносяться підприємства з чисельністю працівників у промисловості і будівництві — до 200 чол., в інших галузях виробничої сфери — до 50 чол., у науці — до $100 чол.. в галузях невиробничої сфери — до 25 чол., в торгівлі — до 15 чол.

Post Comment