Проблема наркоманії

План

І. Методологічна частина.

1. Проблема дослідження.

2. Мета дослідження.

3. Завдання дослідження.

4. Гіпотези.

5. Спосіб збору інформації.

І І.. Методична частина.

1. Анкета.

2. Результати анкетування.

3. Висновки.

1. Проблема дослідження.

В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з наркоманією. О$собливо велике росповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в $окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина повинна усвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне дослідження, щоб наочно побачити росповсюдження наркоманії серед молоді, так як молодь являється основою нашого суспільства.

2. Мета дослідження.

Мета мого соціологічного дослідження полягає в вивченні росповсюдження наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного дослідження є зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.

3. Завдання дос$лідження.

Завданням мого соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і з’ясувати причини росповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної проблеми.

4. Гіпотези.

1. Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді;

2. Більшість випадків вживання наркотичних засобів молодими людьми пов’язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони почали вживати наркотики є бажання попробувати;

3. Молодь якщо починае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці;

4. Наркотики – це порок якого важко позбутися.

5. Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.$

5. Спосіб збору інформації.

Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.

Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся молодь у віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20 чоловічої статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних. Даним соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану проблему.

Шановний друже!

Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на декілька неважких запитань, щоб допомогти моєму дослідженню. Прошу відповідати часно. Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки можливі декілька варіантів відповіді; питання, що не відносяться до вас можна пропускати.

Завчасно дякую!

1. Чи вживали Ви кол$и небудь нехай навіть слабкий наркотик?

а) так;

б) ні.

2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?

а) до 15 років;

б) від 16 до 20 років;

в) після 20 років.

3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?

а) вплив компанії;

б) спроба зняти стрес;

в) бажання попробувати;

г) свій варіант відповіді________________________

_________________________________________________

4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?

а) “травку”;

б) “ангідридку”;

в) свій варіант відповіді________________________

__________$_______________________________________

5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?

а) так;

б) не завжди;

в) ні.

6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?

а) так;

б) ні.

7. Ви регулярно вживаете наркотики?

а) так;

б) ні.

Вкажіть вашу стать:

а) жіноча;

б) чоловіча.

$

№ Питан-ня

Варіант відповіді

Кількість відповідей

Процентне співвідношення

$Загальне процентне співвідношення

Чол.

$Жін.

Чол.

Жін.

1

а)

18

4

90%

40%

93%

б)

2

6

10%

60%

27%

2

а)

$2

0

10%

0%

7%

б)

14

3

70%

$30%

57%

в)

4

1

20%

10%

17%

3

а)

9

2

45%

20%

37%

б)

2

1

10%

10%

10%

в)

5

1

25%

10%

20%

г)

2

0

10%

0%

7%

4

а)

10

4

5$0%

40%

47%

б)

6

0

$30%

0%

20%

в)

2

0

10%

0%

$7%

5

а)

10

10

50%

10%

67%

б)

2

0

10%

0%

7%

в)

6

0

30%

0%

20%

6

а)

20

10

100%

$

10%

100%

б)

0

0

0%

0%

0%

$7

а)

2

1

10%

10%

10%

б)

18

9

90%

90%

90%

Результати дослідження.

Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив слідуючі$ висновки:

— моя гіпотеза про те, що нгаркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів;

— з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання нових відчуттів та інші;

— моя гіпотеза про те, що молодь починае вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого поколін$ня, поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління;

— більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися.

Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію на організм людини.

Post Comment