Робота із текстом Виділення копіювання форматування тексту у редакторі Word

Мета:

Навчитись виділя$ти текст та проводити форматування виділених фрагментів.

Хід роботи

Форматування тексту.

Вирівняйте заголовок по центру, а текст по ширині. Встановіть розмір шрифту 14. Для першого рядка задайте напівжирний стиль і розмір 20.

Для оформлення документа використовують команди пункту Формат з командного меню або кнопки з піктографічної панелі Форматирование.

Якщо нам треба виділити заголовки, слова різними шрифтами, то треба виокремити фрагмен$т і командою Формат потім Шрифт відкрити діалогове вікно, у якому можна задати потрібні параметри.

На закладці Шрифт визначають шрифт, розмір та колір шрифту.

У низхідному полі Подчеркивание обирають, якщо потрібно, спосіб підкреслювання.

У полі “Видоизменениеможна активізувати одну з таких можливостей:

Зачеркнутыйзакреслений;

Двойное зачеркиваниеподвійно закреслений;

Верхний индексверхній індекс;

Ниж$ний индекснижній індекс;

С теньютіньований;

Контуробрис;

Приподнятыйпіднятий;

Утоплени$йопущений;

та багато інших.

Якщо у діалоговому вікні натиснути на кнопку піктографічної панелі “По умолчанию”, то налаштовані параметри шрифту запам’ятаються у файлі – шаблоні Normaldot. У разі створення нових документів ці параметри будуть задані за замовчуванням.

Ф$орматування таблиці.

З метою розділяння виокремленої комірки на декілька можна скористатися командою “Таблица” потім “Разбить ячейки” або натиснути на кнопку піктографічної панелі.

У діалоговому вікні є таблиця, в якій показано кількість рядків та стовпців, на які буде розділена комірка. Розділити комірку також можна за допомогою кнопки піктографічної панелі.

Для об’єднання виділених фрагментів достатньо викона$ти команду “Таблица” потім “Объединить ячейки” або скориставшись кнопкою піктографічної панелі.

Щоб розділити таблицю на дві частини потрібно зафіксувати курсор на рядку, який буде перший у нижній таблиці і виконати команду “Разбить таблицу”.

Висновок: на цій лабораторній роботі я навчився виділяти текст та проводити форматування виділених фрагментів.

Гусятинський коледж ТДТУ

Лабораторна робота №3

Тема:

Виділення та форматування тексту.

Форматування за зразком

Виконав:

Студент 2-го курсу

Бабич Михайло

Перевірив:

$ Франко Юрій Павлович

Бучач 2003р.

Post Comment