Статут ТзОВ

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Свідоцтво номер 202050$44 загальними зборами учасників

Реєстраційний номер 5897 товариства з обмеженою

22 червня 1993 р. відповідальністю “НАУКОВО-

Виконавчий комітет ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС”

Кіровської районної Протокол №71

ради народних депутатів від 15 травня 1993 р.

Упрляючий ділами голова зборів учасників

_______М.П. В.Е. Хоменко __________М.П._ Б.О. Шеріх

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

“НАУКОВО- ВИ$РОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС”

м. Дніпропетровськ

1. Загальні положення

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3. Порядок СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄ$МСТВА

5. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

6. Предмет ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Виконавчий комітет

Кіровської районної ради народних депутатів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

$

21.10.99 м. Дніпропетровськ №48

Про реєстрацію змін до установчого

договору товариства з обмеженою відповідальністю

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ “Каперс”

Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. та Постанови К$М України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності” від 29.04.94 р. №276, розглянутих документів, поданих товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим комплексом “Каперс” внести зміни до установчого договору у зв’язку із зміною складу учасників:

1. Зареєструвати зміни до установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю науково- виробничого комплексу “Куперс” згідно з додатком.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробничого комплексу “Куперс” надати по одному примірнику$ зареєстрованих змін до статуту до податкової інспекціі, установи банку та областного управління статистики.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови виконкому Кравченко М.Є.

Голова ради народних

депутатів Кіровського району (підпис) В.Т. Петренко

М.П.

$Міністерство освіти України

Національна гірнича академія України

Довідка

11.12.99 №111 м. Дніпропетровськ

Пан Зозуля Василь Петрович навчається на другому курсі денного відділення економічного факультету.

Видано для подання в житлово-експлу$атаційну контору (ЖЕК).

М.П.

Декан економічного факультету (підпис) О.І. Шаров

Директорові

Концерну “Укрметалургторг”

Г.Б. Ломову

Головного бухгалтера

М.Є. Кравченко

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доводжу до Вашого відома, що голов$ний Бухгалтер ЦЗК м. Крівий Ріг вчасно не надав річний звіт і тим поставив під загрозу складання зведенного звіту до Міністерства. Дата надання звіту була попередньо узгоджена з керівництвом ЦЗК.

Прошу Вашого втручання до вирішення цього питання.

20.01.99 (підпис) М.Є.Кравченко

Декану економічного факультету Шарову О.І.

студента групи ЄМ-98-2

Іванова П.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Третього грудня 2000 року я не був на заняттях $у зв’язку з тим, що проходив медичну комісію у студентській лікарні №4.

Прошу Вас неявку на заняття не вважати пропуском$ без поважної причини.

Студент групи ЄМ-98-2 (підпис) Іванов П.І.

4.12.00

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОНЦЕРН “Укрметалургторг” Директор

концерну “Укрметалургторг”

__________ Г.Б.Ломов

М.П.

АКТ

$11.12.99 №12

м. Дніпропетровськ

Проведення інвентарізаціі і ревізіі каси

Підстава: Наказ директора концерну “Укрметалургторг” від 9.12.99 №101

Створено комісію в складі:

Голова – головний бухгалтер концерну “Укрметалургторг” О.Л. Марченко.

Члени комісіі – бухгалтер С.М. Бойко, старший економіст А.Я. Зозуля.

Присутні: касир Л.А. Медвечук.

У період з 10.12.99 до 11.12.99 комісія провела інвентарізацію і ревізію каси.

За результ$атами перевірки встановлено:

1. Залишок грошей у касі за станом на 11.12.99 згідно з касовою книгою і данними бухгалтерського обліку становить 10 грн. 95 коп. (десять гривень дев’яносто п’ять коп.).

2. Фактичний залишо$к наявних грошей — 10 грн. 95 коп. (десять гривень дев’яносто п’ять коп.).

3. Зауважень та порушень до ведення обліку не встановлено.

Складено у трьох примірниках:

1-й примірник — директорові концерну;

2-й – до бухгалтеріі;

3-й – касирові концерну.

Голова комісіі (підпис) О.Л. Марченко

Члени комісіі (підпис) С.М. Бойко

(підпис) А.Я. Зозуля

Затверджую

Директор

базового підприємства

________С.І. Махно

М.П.

“3” серпня 1999 р.

$ЗВІТ

про виробничу практику студентів Національної гірничої академіі України

на базовому підприємстві

У період з 10.07.99 р. до 30.07.99 р. за Вашим розпорядженням №101 від 30.06.99р. студенти другого курсу економічного факультету Національної гірничої академіі України (28 чоловік) проходили виробничу практику на базовому підпр$иємстві.

Детальну програму виробничої практики в основному виконано успішно. Слід визначити високу теоретичну підготовку і виробничі навики студентів: Павленка О.Л., Романчука Р.Р., Сидоренка С.С. Проте частина студентів (Лазарєнко В.В., Зозуля А.Я) завдання виконали неповністю. Відставання цих студентів пояснювається їхньою слабкою теоретичною підготовкою і дісципліною.

“2” сер$пня 1999 року (підпис) Старший майстер Симоненко П.Г.

$ПРОТОКОЛ №3

зборів судентів групи ЕК-98-2 Національної гірничої академіі України

м.Дніпропетровськ від 5 грудня 2000 року

Присутні: 27 чоловік.

Відсутні: 1 чоловік (з поважної причини).

Голова зборів – О.Д. Гончаренко

Секретар – В.В. Дубов

Порядок денний:

1. Підготовка до зимової сесіі.

2. Організація $вечора, присвяченого зустрічі Нового року.

    СЛУХАЛИ: Про підсумки успішності та відвідування занять студентів групи ЕК-98-2

протягом вересеня-груденя 2000 року.

Інформація старости Кириченко С.Л.

Кириченко С. Л. відзначила, що переважна більшість студентів мають добрі і відмінні оцінки. Проте є студенти, які отримали двійки (Гуленко П.І., Савченко О.М. – з математики, Дмитренко Л.В.- з англійської мови). Мають пропуски занять без поважних причин Іванченко Л.Ю., Горбуля О.Ф.

ВИСТУПИЛИ:

Савченко О.М. пояснила, що вона$ одержала незадовільні оцінки через хворобу. Попросила допомоги.

УХВАЛИЛИ:

1. Гуленко П.І., Савченко О.М., Дмитренко Л.В. серйозно і відповід$ально ставитись

до навчання.

2. Доручити Зозулі П.П. допомогти з математики Савченко О.М.

    СЛУХАЛИ: Інформацію Зозулі П.П. про організацію новорічного вечора.

УХВАЛИЛИ:

1. Новорічний вечір провести 29 грудня. Відповідальні – Зозуля П.П. і Грицай І.І.

2. Випустити новорічний номер стінгазети, відповідальний – Кривенко Д.Ю.

Голова зборів (Підпис) О.Д. Гончаренко

Секретар (Підпис) В.В. Дубов

ХАРАКТЕРИСТИКА

Большакова Станіслава Олеговича

1983 року народження

учня 11-А класу середньої ш$коли №31

м. Дніпропетровська

Протягом 1990-2000 років Большаков Станіслав навчався у середній школі №31 м.Дніпропетровська. Під час навчання зарекомендував себе як здібний і старанний учень. Навчався на “4” і “5”, $поведінка – зразкова.

Перевагу надавав точним наукам – математиці, фізиці, інформатиці. Приймав активну участь в шкільних олімпіадах. Став призером олімпіад з історіі та інформатики. Постійно удосконалював володіння комп’ютерною технікою. Додатково займався англійською мово$ю.

Большаков С.О. добре виконував громадські доручення, був редактором шкільної стінгазети.

Вимогливий до себе, користувався повагаю серед однокласників.

За характером спокійний, добрий, чесний, ввічливий. До однокласників і старших ставився поважно.

Фізична підготовка добра. Займався спортом. Грав за шкільну команду з волейболу.

Характеристику видано для пред’явлення в НгаУ.

Директор СШ №31 (підпис) В.А. Бондаренко

М.П.

25.05.99

ТЕЛЕГРАМА №12

Термінова

$

49001 Дніпропетровськ пл Леніна буд 1 Концерн Укрметалургторг Ломову

ПОВІДОМЛЯЄМО ЗВІТ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ

ПОТОЧНОГО РОКУ НАДІСЛАН ПОШТОЮ ДВАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ БОЙКО

$51004 Крівий Ріг Центральний збагачувальний комбінат 27 02 99

ТЕЛЕФОНОГРАМА №101 від 10 грудня 2000 р.

Від кого Профсоюзний комітет Мінпрому Телефон 415450 Передав секретар О.І. Іванова

Кому директорові концерну “Укрметалургторг” Г.Б. Ломов$у Прийняв секретар Г.П. Деркач

год 10 хв 40

Терміново подати списки співробітників, які потребують санаторно-курортного лікування.

Голова профсоюзного комітету (підпис) О.О. Хоменко

Директорові

$

Науково-виробничого комплексу”Каперс”

Шеріху Б.О.

економіста II категоріі

планового-економічного відділу

Буднікова Валентина Івановича

ЗАЯВА

Прошу перевести мене на посаду економіста I категоріі планово-економічного відділу

на період відпустки по догляду за дитиною до трьох років Олейник М.І. з окладом згідно штатного розкладу.

“10” грудня 2000 р. (підпис)

ДОРУЧЕННЯ

Я, Большаков Станіслав Олегович студент групи ЕК-00-2 доручаю старості групи ЕК-00-2 Рогову Олександру Сергійовичу одержати в касі належну мені степендію за жовтень у зв’язку з мо$єю хворобою.

10.12.00 (підпис) Большаков С.О.

Підпис Большакова С.О. посвідчую

$

Начальник відділу кадрів (підпис) Чумак В.В.

М.П.

Науково-виробничого комплексу”Каперс”

НАКАЗ

10.12.00 м. Дніпропетровськ №101-К

Про особовий склад

НАКАЗУЮ :

ПЕРЕВЕСТИ:

Буднікова Валентина Івановича на посаду економіста I категоріі планово-економічного відділу з 10 грудня 2000 року. На період відпустки по догляду за дитиною до трьох років Олейник М.І. з окладом 200 (двісті) грн. на місяць.$

ПІДСТАВА:

Заява Буднікова Валентина Івановича з візами начальника відділу кадрів і планово-економічного відділу.

З наказом ознайомлен: (підпис) Будніков В.І.

ПОГОДЖЕН$О:

Начальник відділу кадрів

(підпис) Деркач В.І.

10.12.00

Начальник планово-

економічного відділу

(підпис) Леонова Л.В.

10.12.00

Юрист Хаймант С.О.

(підпис)

10.12.00

Заява на відкриття рахунку в банку

Приватбанк

(назва банку) (коди) Науково-виробничий комплекс “Каперс”

(назва підприємства, організаціі, установи – повна і точна)

Просимо відкрити ________________розрахунковий_____________ рахунок на підставі

(розрахунковий, бюджетний, поточний тощо)

банківських інс$трукцій, з якими ми ознайомленні і які мають обов’язкову для нас силу.

Керівник (директор Науково-виробничого (підпис) Шеріх Б.О.

комплексу “Каперс”) М.П.

Головний бухгалтер (підпис) Кравченко В.В.

Науково-виробничого комплексу “Каперс”

“10”$липня 1998 року

Резолюція:

Відкрити ____розрахунковий___ рахунок

Дозволяю

Управитель (підпис) Іваненк$о В.В.

“11” липня 1998 року

Документи на оформлення

відкриття рахунка

та здійснення операцій

за рахунком перевірив

Головний бухгалтер (підпис) Горбуля В.І.

Рахунок відкрито

№ банківського р$ахунка № особового рахунка

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Большаков Станіслав Олегович, народився 29 квітня 1983 року в м.Дніпропетровську.

У 1990 році втупив до першого класу середньої школи №31 м. Дніпропетровська, яку успішно закінчив у 2000 році. Під час навчання брав участь в шкільних та районних олімпіадах, маю грамоти з інформатики та математики.

За період навчаня був редактором шкільної стінгазети.

Після закінчення школи мені присвоєно кваліфікацію секретаря-референта.

У вересні 2000 року ста$в студентом Національної гірничої академіі України економічного факультету за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

Батько, Большаков Олег Юрійович, працює директором ТОВ “Плюс Маркет” .

Мати, Большакова Галина Іванівна, займає посаду головного бухгалтера ВП “Кіссон”.

Проживаю за адресою: 49055 м.Дніпропетровськ вул. Суворова буд. 8 кв. 97

10.12.99 (підпис) Большаков С.О.

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ

ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

Оголошує ко$нкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу постачання з окладом 400 грн.

Вимоги: — чоловік віком від 35 до 45 років;

— вища освіта;

— досвід роботи на посаді керівника неменше 3 років.

Строк подачі документ$ів — до 1 грудня 2000 року.

Наша адреса: м.Дніпродзержинськ вул. Дзержинського, 5

Телефони: (0541) 322290, 377784

Факс: (0541) 3$22541

Національна гірнича академія України

Пакет документів

з ділової української мови

студента групи ЕК-00-2

Большакова Станіслава Олеговича

1. Статут

2. Розпорядження

3. Довідка

4. Акт

5. Доповідна записка

6. Пояснювальна записка

7. Звіт

8. Оголошення

9. Протокол

10. Службовий лист

11. Телеграма

12. Телефонограма

13. Заява

14. Характеристика

15. Автобіографія

$

16. Наказ

17. Доручення

18. Заява на відкриття рахунку в банку.

м. Дніпропетровськ

2000 р.

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ

Адреса: 255011 Київ, пр. Гогля, 1

Телефони: 55-67-84, 55-89-74

Факс: 56-89-78

№3-12/ 1242 від 30.12.98 4$9001 м. Дніпрпетровськ

На №________________ пл. Леніна, 1

$Концерн “Укрхарчторг”

Ломову Б.Г.

Запрошуємо відвідати виставку харчової промисловості та продуктів харчування “Продхарчомаш — 2000”, яка відбудеться в національному виставочному центрі України з 1 до 5 грудня 2000 року.

Експонати виставки представлені підприємствами та організаціями з усіх регіонів України.

Основні тематичні розділи:

— переработка фруктів та овочів;

— обладнання для хлібопекарського виробництва$;

— обладнання для випуску молочої продукціі;

— продукти харчування;

Режим роботи виставки: Контактні телефони:

з 10.00 до 15.00 254-89-78; 254-78-78

З повагою,

заступник міністра (підпис) Л.Я. Глібов

промисловості

Post Comment