Техніки внутрішньовенних ін єкцій взяття крові із вени кровопускання

АЛГОРИТМИ

$Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

Техніка внутрішньовенних ін’єкцій

Оснащення: Стерильні голка і шприц одноразового використання ємністю 10 або 20 мл в упаковці, стерильні гумові рукавиці одноразового використання в упаковці, лікарські препарати в ампулах і флаконах, пилочка, 70% р-н етилового спирту, ватні кульки, джг$ути, полотняна серветка (рушник), лоток для використаних інструментів і матеріалів, пінцети в потрійному розчині.

$

$

Етапи Обґрунтування

І. Підготовка процедури

1.Ретельно вимити двічі руки з милом, витерти рушником, обробити 70% розчином Забезпечується інфекційна$ безпека.
2.Звірити напис на ампулі з призначенням лікаря, звернути увагу на термін придатності. Забезпечити точність мед сестринського догляду.
3.Звільнити одноразовий шприц і голку від упаковки.
4.Розчин набрати із ампули в шприц.
5.Видалити з шприца пухирці повітря. Запобігання утворення емболій.
6$.Покласти шприц з набраними лік. речовинами на лоток. Забезпечується інфекційна безпека.
7.На цей лоток покласти 3 ватні кульки, змочені у 70% р-ні етилового спирту. Забезпечується інфекційна безпека.
8.Провести психологічну підготовку пацієнта. $Заохочується пацієнта до співпраці.
9.При виконанні ін’єкцій пацієнт має лежати в ліжку. Запобігання непритомності.
10.Рука пацієнта повинна розташовуватись на столі в зручному,$ максимально розігнутому у ліктьовому згині положенні.

ІІ. Виконання процедури.

1.Намітити місце ін’єкції.

Найзручніше виконувати внутрішньовенну ін’єкцію в вени ліктьового згину.

Це пояснюється доброю фіксацією вени в підшкірній основі, що не дає їй можливості зміщуватись і спадатися під час ін’єкції.
2.На плече вище ліктьового згину накласти гумовий джут; під джгут підкласти полотняну серветку. Джгут зав’язати таким чином, щоб вільні кінці були спрямовані вгору і не заважали під час виконання ін’єкції, а так$ож щоб його можна було легко розв’язати лівою рукою. Забезпечуєт$ься чітке конкурування венозних стовбурів і створення штучного венозного спазму.
3.Запропонувати пацієнту кілька разів енергійно стиснути і розтиснути кулак. Розтерти згинальну поверхню передпліччя рукою у напрямку від кисті до ліктьового згину. Забезпечується посилення венозного застою.
4.Кінчиком вказівного пальці пра$вої руки пропальпувати вени ліктьового згину і вибрати велику і малорухому вену. Забезпечується правильність мед сестринського догляду.
5.Запропонувати пацієнту стиснути кулак. Забезпечується чітке контурування вени.
6.Двічі протерти місце ін’єкції стерильними ватними кульками, змоченими у 70% розчині етилового спирту. Забезпечується інфекційна безпека.
7$.Взяти наповнений ліками шприц правою рукою так, щоб 2 палець підтримував муфту голки, 1, 3, і 4 пальці – циліндр шприца, а 5 палець розміщувався на поршні.
8.Першим пальцем лівої руки відтягнути шкіру нижче від наміченого місця ін’єкції. Забезпечується $точна фіксація вени.
9.Голку шприца встановити під гострим кутом до поверхні шкіри по напрямі току крові. Зріз голки повинен бути догори. Обережно проколоти шкіру і стінку фіксованої вени. Забезпечується правильність мед сестринського догляду.
10.Опустити шприц і провести голку ще на 5-10 мм по ходу вени. При правильному положенні г$олки у вені в шприці з’явиться темна венозна кров. У пацієнтів з низьким артеріальним тиском кров у шприці буде після того, як поршень шприца злегка потягнути на себе. Якщо з першого разу не вдалося потрапили у вену, потрібно потягнути голку трохи на себе або ввести її трохи глибше, але що вона залишалася у підшкірній основі.
11.Перед введенім розчину лівою рукою обережно зняти накладений на плече гумовий джгут, запропонувати пацієнту розтиснути кулак. Забезпечується правильне і швидке попадання ліків в кров’яне русло.
12.Не змінюючи положення шприца першим пальцем лівої руки натиснути на рукоятку поршня, і повільно ввести пре$парат. При повільному введенні препарат не викликає небажаної реакції організму.

ІІІ. Закінчення процедури

1.Після закінчення введення лікарської речовини прикласти до місця ін’єкції стерильну ватну кульку змочену у 70% розчині етилового спирту. Забезпечується інфекційна безпека; запобігання виконання непритомності.
2.Запропонувати пацієнту зігнути руку в ліктьовому суглобі і затиснути ватну кульку з спиртом $на 3-5 хв. Заборонити пацієнту різко вставити після ін’єкції. Забезпечується інфекційна безпека; запобігання виникнення непритомності.
3.Відпрацьовані ватні кульки занурити у5% розчині хлораміну в ємності, про маркірованій “Для використаних ватних кульок” на 1 годину. Забезпечується інфекційна безпека.
4.Відпрацьований шприц занурити у 5% розчині хлораміну, в ємності про маркірованій “Для замочуван$ня одноразових шприців і голок” на 1 годину. Забезпечується інфекційна безпека.
5.Вимити двічі руки з милом під проточною водою, витерти. Забезпечується інфекційна безпека.
Зробити відмітку про виконання. Забезпечується правильність мед сестринського догляду.

АЛГОРИТМ

Взяти крові із вени для імунологічних та біохімічних досліджень

Оснащення: Стерильні голка і шприц одноразового використання ємністю 10 або 20 мл в упаковці, стерильні гумові рукавиці одноразов$ого використання в упаковці, стерильна маска одноразового використання в упаковці, пінцет, стерильний лоток, стерильні ватні кульки, 70% р-н етилового спирту, пробірки чисті, сухі в штативі, джгут, полотняна серветка, чистий лоток, лоток для використаних інструментів і матеріалів, ножиці.

$

$

$

$

$

Етапи Обґрунтування

І.Підготовка процедури

1.Принести з лабораторії чисті, сухі пробірки в штативі. Забезпечується інфекцій$на безпека.
2.Провести псих$ологічну підготовку пацієнта. Заохочується пацієнта до співпраці.
3.Попередити пацієнта що аналіз з крові він повинен здати натще (забороняється пити, палити, вживати ліки) Заохочення пацієнта до співпраці.
4.Запропонувати пацієнту зручно сісти на стілець, руку покласти на спеціальний столик долонею дороги в максимально розігнутому положенні. Заохочення пацієнта до співпраці.
5.Одягнути поліетиленовий фартух. Забезпечується інфекційна безпека.
$6.Ретельно вимити руки двічі з милом під проточною водою, витерти рушником, обробити 70% розчином етилового спирту, одягнути гумові рукавички. Забезпечується інфекційна безпека.
7.Одягнути стерильну маску. Забезпечується інфекційна безпека.

ІІ. Виконання процедури

1.Намітити місце пункції в ліктьовому згині. Забезпечується добра фіксація вен в підшкірній основі, що не дає їй можливості зміщуватися і спадатися під час ін’єкції.
2.На плече вище ліктьового згину накласти гу$мовий джгут під джгут підкласти полотняну серветку. Забезпечується чітке контурування венозних стовбурів.
3.Запропонувати пацієнту кілька разів енергійно стиснути і розтиснути кулак. Розтерти згинальну поверхню передпліччя рукою у напрямку від кисті до ліктьового згину. Забезпечується посилення венозного застою.
4.Кічиком вказівного пальця правої руки про пальпувати в$ени ліктьового згину і вибрати велику і малорухому вену. Забезпечується правильність медсестринського догляду.
5.Запропонувати пацієнту стиснути кулак. Забезпечується чітке контурування вени.
6.Двічі протерти місце ін’єкції стерильними ватними кульками, змоченими у 70% розчині етилового спирту. Забезпечується інфекційна безпека.
7.Взяти шприц правою рукою так, щоб 2 палець підтримував муфту голки, 1, 3, і 4 пальці – циліндр шприца, а 5 палець розміщувався на поршні.
8.Першим пальцем лівої руки відтягнути шкіру нижче від наміченого місця пункції. Забезпечується точна фіксація вени.
9.Голку шприца встановити під гострим кутом до поверхні шкіри по напрямі току крові. Зріз голки повинен бути догори. Обережно проколоти шкіру і стінку фіксованої вени. Забезпечується правильність догляду.
10.Опустити шприц і провести голку ще на 5-10 мм по ходу$ вени. Якщо з першого разу не вдалося потрапили у вену, потрібно потягнути голку трохи на себе або ввести її трохи глибше, але що вона залишалася у підшкірній основі.
11.Під час взяття крові із вени джгут із руки не знімати, кулак пацієнт не повинен розтискувати. Після заповнення шприца необхідно кількістю крові $(за призначенням лікаря)зняти джгут, запропонувати пацієнту розтиснути кулак.

ІІІ. Закінчення процедури

1.Після маніпуляції прикласти до місця пункції стерильну ватну кульку змочену у 70% розчині етилового спирту і витягнути голку із вени. Забезпечується інфекційна безпека.
2.Пацієнту запропонувати зігнути руку в ліктьовому суглобі і затиснути ватну кульку з спиртом на 3-5 хв. Забезпечується інфекційна безпека.
3.Від’єднати голку від шприца і покласти її в лоток.
4.В ліву руку взяти чисту, суху пробірку, нахиляючи її, а правою рукою обережно випустити кров із шприца по стінці пробірки. Запобігання швидкому розпаданню форменних елементів крові.
5.Пробірку з кров’ю поставити в штатив, закрити ватним тампоном.
6.Прикріпити етик$етку-направлення до пробірки з зовнішньої сторони. Забезпечується правильність медсестринського догляду.
7.Відпрацьовані$ ватні кульки занурити у 5% розчині хлораміну в ємності, промаркірованій “Для використаних ватних кульок” на 1 годину. Забезпечується інфекційна безпека.
8.Через 3-4 години пробірки доставити у лабораторію.
9.Вимити двічі руки з милом під проточною водою, витерти чистим рушником. Забезпечується інфекційна безпека.
10.Зробити відмітку про виконання процедури. Забезпечується послідовність медсестринського догляду.

АЛГОРИТМ

Кровопускання

Оснащення: Стерильні система одноразового використання в упаковці, стерильні гумові рукавиц$і одноразового використання в упаковці, стерильна маска одноразового використання в упаковці, стерильний лоток, голка Дюфо з насадженою на неї гумовою трубкою, кровоспинний затискач, серветки, ватні кульки, ножиці, пінцети, 70% р-н етилового спирту, лоток чистий, джгут, полотняна серветка (рушник), градуйований флакон, лоток для використаних матеріалів.

$

$

$

Етапи Обґрунтування

І.Підготовка процедури

1.Одягнути поліетиленовий$ фартух. Забезпечується інфекційна безпека.
2.ретельно вимити двічі руки з милом під проточною водою, витерти і обробити 70% розчином етилового спирту, одягнути рукавички. Забезпечується інфекційна безпека.
3.Одягнути стерильну маску. Забезпечується інфекційна безпека.
4.Провести психологічну підготовку пацієнта. Заохочення пацієнта до співпраці.
5.Запропонувати пацієнту звільнити сечовий міхур.
6.Покласти пацієнта на спину, голову повернути в бік, протилежний ділянці кровопускання.
7.Надати руці пацієнта положення максимального розгинання.
$

ІІ. Виконання процедури.

1.Накласти гумовий джгут; під джгут підкласти полотняну серветку. При цьому рука пацієнта повинна набути синюшного кольору. Створення венозного штучного стазу.
2.Кінчиком вказівного пальця правої руки пропальпувати вени ліктьового згину в вибрати велику і малорухому вену. Забезпечується правильн$істю медсестринського догляду.
3.Протерти місця пункції стерильними ватними кульками змоченими у 70% розчині етилового сприту. Забезпечується інфекційна безпека.
4.Накласти затискач на трубку нижній кінець якої помістити в градуйований флакон.
5.Першим пальцем лівої руки відтя$гнути місця пункції. Забезпечується точна фіксація вени.
6.Першим та другим пальцями правої руки взяти за муфту голку Дюфо, зріз якої направлений доверху.
8.Здійснити пункцію вени, зняти затискач і випустити у градуйований флакон потрібну кількість крові (300-500 мл за призначенням лікаря).

ІІІ. Закінчення процедури.

1.Зняти джгут.
2. Прикласти до місця пункції стерильну ватну кульку, змочену у 70% районі етилового спирту, вийняти голку із вени. Забезпечується інфекційна безпека.
3.Запропонувати пацієнту зігнути руку у ліктьовому суглобі і затиснути ватну кульку із спиртом на 3-5 хв. Забе$зпечується інфекційна безпека.
4.Пацієнту надати у$ ліжку горизонтальне положення на 2 год. Після кровопускання пацієнт повинен дотримуватися постійного режиму 1 добу.
5.Відпрацювані ватні кульки закурити у 5% розчині хлораміну в ємності, промаркірованій “Для використаних ватних кульок” на 1 годину. Забезпечується інфекційна безпека.
6.Провести дезінфекцію голки Дюфо, гумової трубки і крові одержаної при кровопусканні. Заливаючи її 5% розчином хлораміну на 1 год. Забезпечується інфекційна безпека.
7.Вимити проточною водою, витерти чистим рушником. Забезпечується інфекційна безпека.
8.Зробити відмітку про виконання маніпуляції. Забезпечується послідовність медсестринського догляду.

Post Comment