Видатні мікробіологи Володимир Дмитрович Тимаков

Коломийське$ медичне училище

ім. Івана Франка

РЕФЕРАТ

на тему:

Видатні мікробіологи.

Володимир Дмитрович Тимаков

Виконала:

студентка групи 2М11

Максимчук Олена

Викладач:

Козлюк Тетяна Антонівна

Коломия 2001 р.

Величезне поширення інфекційних захворюван$ь під час громадянської війни змусило органи охорони здоров’я молодо$ї Радянської республіки особливу увагу приділити протиепідемічним заходам. Лише після ліквідації епідемій створилися умови для наукової розробки теоретичних питань і для здійснення одного з основних завдань медицини – ліквідації інфекційних захворювань у країні взагалі.

Багато було присвячено робіт одній з провідних проблем мікробіології – мінливості і спадковості мікробів. Було доведено мінливість їхніх спадкових властивостей під впливом різних факторів зовнішнього середовища. Велике значення мали досліди з мінливості мікроорганізмів під впливом хі$міотерапевтичних засобів, зокрема антибіотиків. За допомогою цих дослідів виявлено закономірності формування$ стійких форм мікроорганізмів, що дали змогу зробити методи запобігання таких форм.

Основні праці у вивченні фільтрівних форм мікроорганізмів належать вітчизняним ученим. Виявлено їхню роль у патогенезі, зокрема в рецидивах і хронічних формах перебігу захворювань (М.Пєшков, Б.Н.Ільяшенко, Г.П.Івашина, В.Д.Тимонов). Радянські мікробіологи провели велику роботу з систематизації мікробів на грунті не лише морфологічних і біологічних властивостей, а й генетичних взаємовідносин.

$

В СРСР було ліквідовано одне з найпоширеніших протозойних захворювань – малярію. Завдяки застосуванню загальнодержавної системи заходів, розроблених вітчизняними ученими. Велике досягнення та$ внесок здійснив учений та організатор охорони здоров’я Володимир Дмитрович Тимаков.

Він родився в 1905 році на Рязанщині в сільській родині. З перемогою Жовтневої революції в село прийшло нове життя. Всюди Тимаков з відзнакою закінчив середню школу, багато працював у комсомолі, який дав рекомендацію йому в вищий учбовий заклад. Він вступив на медичний факультет Томського університету, який закінчив в 1929 році.

Вже будучи студентом він виявив велику цікавість до мікробіології, яку викладав професор Бутигін.

Післ$я закінчення інституту Тимаков вступив в аспірантуру. Після чого став асистентом кафедри і одночасно завідуючим відділом Томського бактеріологічного інституту.

Талановитий дослідник і організатор був помічений і переведений в Туркменський$ інститут мікробіології і епідеміології, де під керівництвом професора В.В.Ступнева захистив кандидатську дисертацію, присвячену профілактичним препаратам проти кишкових інфекцій.

В передвоєнні роки він$ завершив обширний цикл дослідів по прикладній імунології і захистив докторську дисертацію про вакцини проти тифу і паратифу. В 1941 році В.Д.Тимаков вступив в комуністичну партію, в скорому часі став народним комісаром охорони здоров’я Туркменської соціалістичної республіки. Цікава і різноманітна була його робота в той час: організація медичних закладів великого потоку евакуйованих. протиепідемічна і науково-дослідна підготовка кадрів. Втім, що в важкі воєнні умови було забезпечено санітарно-епідемічне благополуччя Туркменії, а також інших серед$ньоазіатських республік, велика заслуга В.Д.Тимакова.

Він був не просто нар$комом, він був видатним народним комісаром, залишаючись в той час видатним вченим.

Не дивно, що коли була організована академія медичних наук СРСР, пост директора інституту епідеміології і мікробіології був запропонований В.Д.Тимакову. Наукові досліди Тимакова були присвячені вивченні L-форм бактерій і родини мікоплазм (в 1974 році за цикл дослідів В.Д.Тимонов і Г.Я.Нагон були нагороджені Ленінською премією), проблеми вірулентності, генетики і біології шиген, молекулярної біології і генетики мікроорганізмів, біології плазмід і переліку інши$х питань. Одночасно В.Д.Тимаков веде велику викладацьку роботу – близько 30-ти років він завідував кафедрою мікробіології та ще працював мікробіологом в лабораторії.

В.Д.Тимаков як видатний організатор науки проявив себе керівній роботі в СРСР на $Сумщині. Його діяння та роботи були нагороджені золотими орденами та медалями і був героєм соціалістичної праці. Був призначений почесним членом багатьох закордонних академій. Є автором багатьох книжок та підручників, посібників. Таких як: підручник для студентів медичних інститутів “Мікробіологія”, “Історія медицини” та інші.

Список використаної літератури:

1. Підручник “Мікробіологія”

В.Д.Тимаков, ст.8-19.

2. “Історія медицини”

$

А.С.Вергератський.

Post Comment