Викрадення привласнення вимагання технічного майна

Реферат на тему:

Викрадення, привласнення, вимагання технічного майна.

1. Викраденн$я, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,—

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

$2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не е небезпечним для життя або здоров’я, чи з погрозою застосу$вання такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання; службової особи своїм службовим становищем,—

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатис$я певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієі статті, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, розбій з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я,—

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

$1. Ст. 312 передбачає відповідальність за умисне протиправне заволодіння прекурсорами певним способом із підприємств, установ чи органі$зацій незалежно від форми власності, а також із правомірного чи незаконного володіння громадян з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Цей злочин є суміжним із злочином, передбаченим ст. 308, від якого він головним чином відрізняється за предметом, а також окремими ознака$ми об’єктивної і суб’єктивної сторін.

2. Предметом злочину є прекурсори. Про їх поняття див. коментар до ст. 305.

3. Про зміст форм злочину, в яких він може проявлятися, див. коментар до ст. 308. Проте, з об’єктивної сторони, крім форм, визначених у ст. 308, злочин, передбачений ст. 312, може також проявитися у незаконному збуті прекурсорів. Про поняття незаконного збуту $див. коментар до ст. 307.

4. З суб’єктивної сторони незаконний збут прекурсорів характеризується прямим умисло$м і метою: такий збут здійснюється для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На відміну від злочину, передбаченого ст. 308, викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства характеризуються обов’язковою метою: ці ді$яння вчинюються з метою подальшого збуту прекурсорів.

Слід мати на увазі, що збут викрадених чи іншим способом привласнених прекурсорів охоплюється ст. 312 і додаткової кваліфікації за ч, 2 ст. 311 не потребує. Якщо збуту п$рекурсорів ие передувало їх викрадення чи інше заволодіння ними, такі дії не містять ознак злочину, передбаченого ст. 312, і кваліфікуються за ч. 2 ст. 311 як збут цих речовин. Якщо винний заволодів прекурсорами без мети збуту, а через певний проміжок часу (наприклад, наступного дня) збув їх особам, які займаються виготовленням наркоти-

ків, його дії слід квал$іфікувати за відповідною статтею, що передбачає відповідальність за злочини проти власності (ст. 185—187, 190-191) та ч. 2 ст. 311 (незаконний збут прекурсорів),

5. На відміну від злочину, перед$баченого ст. 308, кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ст. 312, не є вчинення його особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст. ст. 306, 307,310,311,312,314,317.

Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням

$

1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання,—

караються штр$афом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 313 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркоти$чних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,—

$караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, розбій з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для$ життя і здоров’я,—

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений з метою захисту здоров’я населення порядок обігу обладнання, призначеног$о для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Додатковим факультативним об’єктом можуть виступати життя і здоров’я особи, власність.

2. Предметом злочину є обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Під обладнанням слід розуміти апарати, $пристрої, прилади, призначені для виготовлення наркотичних засобів, психо$тропних речовин або їх аналогів (наприклад, конденсаційна труба, випарювач,

генератор пари, прес, необхідні для виготовлення гашишу), або окремі вузли, деталі відповідного агрегату (наприклад, насос для відсмоктування фільтра при перегонці опію). Використані для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів побутові предмети (кухонний посуд, млинок для кави, м’ясорубка тощо) обладна$нням, призначеним для вказаної мети, за змістом закону не визнаються.

3. Ознаки, що характеризують об’єктивну сторону цього злочину, а також його кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки аналогічні відповідним ознакам злочину, передбаченого ст. 308, за деякими винятками.

Так, $об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 313, на відміну від об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 308, може бути виражена у таких додаткових формах, як: 1) незаконне виготовлення; 2) придбання; 3) зберігання; 4) передача; 5) продаж іншим особам зазначеного обладнання.

Ст. 313 передбачає відповідальність за умисне протиправне вилучення певним способом із підпри$ємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а також із правомірного чи незаконного володіння громадян обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, самим винним чи іншими особами.

Передача чи продаж зазначеного обладнанн$я утворюють його збут. Заволодіння обладнанням для виробництва (а не для виготовлення) зазначених засобів або речовин не тягне за собою відповідальності за ст. 313. Детальніше про наведені, а також п$ро інші ознаки об’єктивної сторони цього злочину див. коментар до розділу VIОсобливої частини КК і до ст. ст. 305, 307, 308, 309.

Якщо винний, наприклад, викрав, привласнив або іншим чином заволодів зазначеним обладнанням без мети виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин чи їх аналогів, його дії слід кваліфікувати за статтею Особливої частини КК, яка перед$бачає відповідальність за відповідний злочин проти власності.

Що стосується кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ст. 313, то вони де$що відрізняються від кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ст. 308.

Так: 1) ними не є вчинення злочину: а) із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого або з погрозою застосування такого насильств$а (отже, таке насильство або погроза охоплюються ч. 1 ст. 313); б) у великих та особливо великих розмірах; 2) спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого ст. 313, у даному разі означає, що обтяжуючу відповідальність винного ознакою є вчинення ним раніше одного із злочинів, передбаче$них ст. ст. 306, 312, 314, 315, 317, 318; 3) ще однією особливо кваліфікуючою ознакою розглядуваного злочину (ч. З ст. 313), яка відсутня у ч. З ст. 308, є вчинення його з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Про поняття особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів див. коментар до ст. 305.

4. Суб’єктом з$лочину, вчиненого шляхом крадіжки, грабежу, розбою та вимагання, може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку, а вчиненого шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем — службова особа. Суб’єктом цього злочину, вчиненого в інший спосіб, є осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При вч$иненні його шляхом розбою обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є мета — викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Post Comment