Встановлення кольору тксту та фону документа Описані основні теги що до встановлення фону доку

Лабораторна робота №2

Тема: Встановлення кольору фону та тексту.

Мета: Навчитись застосовувати кольори для оформлення елеме$нтів HTML-документа.

Теоретичні відомості.

При розробці сторінок можна використати теги з атрибутами, які впливають на колір фону і тексту сторінки.

Колір фону $і тексту може задаватись шістнадцятковими значеннями RRGGBB (Red, Green, Blue) червоного, зеленого і синього кольорів відповідно або позначеннями кольорів англійською мовою. Яскравість кожної складової вимірюється цілим числом, яке у де­сятковій системі $числення знаходиться у межах від 0 до 256, а в шістнадцятковій може приймати значення від 0 до 9 і від А до F (00, 01,…, 09, ОА,…, FF). Значення 00 е мінімальним, aFF — максимальним, наприклад:

Червоний Red #FFOOOO

Зелений Green #OOFFOO

Синій Blue #OOOOFF

Застосовуючи різні значення інтенсивності червоного, зеленого і синього кольорів, можна одержати такі відтінки:

darkblue «00008B

greenyellow #ADFF2F

lightcoral 3FQ8Q80$

tomato #FF6347

Тег <BODY> містить список додаткових параметрів, які управляють використанням фонових зображень і визначають кольори гіпертекстових посилань і тексту.

Атрибути тегу <BODY>

BGCOLORЗадає колір фону

TEXTЗадає колір тексту

BACKGROUNDВизначає зображення, яке використовується як фонове.

Для визначення кольору $фону документа тег <BODY> записується таким чином (атрибуту BGCOLORможуть бути надані як RGB-коди, так і безпосередньо назви кольорів:

<BODYBGCOLOR=#FFOOOO> або

<BODYBGCOLOR=RED> — фон документа буде червоного кольору.

<BODYTEXT=RED> — колі$р тексту в документі буде червоним.

Атрибути можуть бути записані одночасно:

<BODYBGCOLOR=REDTEXT=WHITE> — колір фону червоний, колір тексту — білий.

Для зміни кольору абзацу або будь-якого слова в тексті можна (с$користатись атрибутом COLOR тега <FONT>… </FONT>):

<FONT COLOR=#FFOOOO> або

<FONT COLOR= RED >.

Примітка. У випадку, якщо е потреба створити колір, коду і назви якого немає у наведених довідкових матеріалах, можна скористатись будь-яким графічним редактором (в тому числі, і найпростішим -PAINT). У кожному графічному редакторі є палітра для «змішування кольорів»,$ де можна дізнатись про інтенсивність трьох складових будь-якого кольору, представлену у десятковій формі. Щоб одержати їх шістнадцяткові значення, слід скористатись Калькулятором -стандартною програмою Windows. Для цього необхідно:

— завантажити PAINT;

— увійти в пункт меню Палитра-Изменить палитру -Определить цвет;

— користуючись повзунками, обрати потрібний колір і відтінок;

— завантажити Ка$лькулятор;

перевести його у розширений режим Вид-Инженерный;

— ввести інтенс$ивність кольору (наприклад, червоний колір має інтенсивність 226) і перейти на шістнадцятхоее числення (режим Hex); у віконці калькулятора буде написано Е2 — це шістнадцяткове значення десяткового 226:

— перейти у десятковий режим — ввести наступний код інтенсивності кольору — перейти у режим Hexі таким чином визначити інтенсивність всіх трьох складових.

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЯК ФОН

При необхідності можна використати зображення (графічний файл) як фон для сторінки. Зображення, використане як фон, як мозаїка, багаторазово повторюється в робочому в$ікні і заповнює його.

WWW-броузери підтримують обмежену кількість форматів файлів$ для вбудованих зображень, і не всі броузери можуть відображати кожен з цих форматів у вікні HTML-документа. Два найбільш популярних формати, які підтримуються InternetExplorerі більшістю інших броузерів — формати GIFі JPEG(графічні файли у цих форматах мають розширення .GIFі JPG).

Графічний формат GIF — найбільш популярний формат включення вбудованих зображень у WWW-сторінки, оскільки він підтримується всіма графічними броузерами. Файли у цьому форматі можуть містити максимум$ 256 кольорів. Це також єдиний формат, який підтримує прозорість кольору і дозволяє стискання без втрати якості. Формат широко застосовується для створення різних елементів Web-сторінок: кнопки, іконки, банери, анімаційні зображення та інші швидкозавантажувані зображення із низьким кольоро-відображенням.

Формат JPEGбув розроблений як засіб для стискання зображень з палітрою на 16,7 млн. можливих кольорів. Можливість роб$оти з повноцінною палітрою обумо$влює перевагу JPEG над GIF при демонстрації сканованих фотографій, картин, малюнків та інших зображень. При стисканні файла відчуваються втрати якості зображення. Великий розмір файлів обумовлює їхнє повільне завантаження на Web-сторінку.

Для використання зображення як фону необхідно вказати шлях до файла на диску, у якому знаходиться зображення. Наприклад, зображення знаходиться у файлі 008.gifу папці IMGна диску С В цьому випадку тег

<BODY> з атрибутом встановлення фонового зображення буде записаний таким чином:

<$BODYBACKGROUND=«C:/IMG/008.GIF»>.

У випадку, якщо файл зображення знаходиться у тій же папці, що і HTML-документ, шлях до файла можна не вказувати, просто вказати його ім’я (як у наведеному нижче прикладі).

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<H$TML>

<HEAD>

<TITLE>Cторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY BACKGROUND=«008,gif»>

</BODY

</HTML>

Post Comment