Загальна будова ПК Опис основних функціональних частинdf

Лабораторна робота №5

Тема: Будова ПЕОМ.

Мета: Ознайомитися із будовою ПЕОМ.

Теоретичні відомості:

Персональний$ Комп’ютер — універсальний прилад. Його конфігурацію (склад облад­нання) можна гнучко змінювати за необ­хідністю. Однак, існує базова конфігура­ція, яку вважають типовою. Поняття базо­вої конфігурації персонального комп’ютера може змінюватися з часом. На сьогодні в базовій конфігурації роз$глядають чотири пристрої:

• системний блок;

• монітор;

• клавіатура;

• миша;

Системний блок

Системний блок — основний пристрій пер­сонального комп’ютера, усередині якого є кілька найважливіших компонентів. За способом розміщення пристроїв відносно системного блока їх поділяють на зовнішні та внутрішні. Пристрої, щ$о містяться всередиві системного блока, називають внутрішніми, а пристрої, підключені до нього ззовні, назива$ють зовнішніми або периферійними

За зовнішнім виглядом системні блоки різ­няться за формою корпусу. Корпуси персональних комп’ютерів випускають у горизонтальному виконанні та у вертикальному. Корпуси у вертикальному виконанні різ­няться за габаритами: у повний розмір, середній і малий. Від типу розміру корпусу в основному залежить кількість внутрішніх пристоїв, які можна розмістити в системному блоці.

Монітор

Монітор — це прист$рій візуального подання інформації. Виводити інформацію можна на деякі інші види пристроїв, наприклад принтери, плотери, але велика частина інформації виводиться всежтаки на екран монітора. Основними споживчими параметрами є: розмір екрана, його “зер$нистість” і максимальна частота регенерації зображення.

Розміри монітора вимірюється між протележними кутами по діагоналі. Одиниця вимірювання — дюйми. На сьогодні в класі професінальних комп’ютерів типовими розмірами монітору є 19 і 21 дюйм, а для робочих місць, що здійснюють операції з графікою, — 22 дюйми. У класі споживчих моделей зараз типовими є розмір 17 дюймів.

Монітор відображає сформоване зображення на екрані і за принципом дії їх поділяють за такими типами:

— На основі електронно – променевої трубки.

— На основі рідких кристалів.

$

Зображення формується на основі пучка електронів, який проходить крізь три типи люфенованих покриттів, що світяться червоним, зеленим і синім кольором. Будь – яке зображення на екрані монітора складається з великої кількості дискретнихкрапочок, які називають пікселі з регулярно розташовуваними от$ворами. Піксель є найменшим елементом зображення. Чим менший крок між отворами, тим чіткішим і точвнішим є отримане зображення.

Частота регенерації зображення показує, скільки разів$ протягом секунди монітор повністю може змінити зображення. Частоту регенерації зображення вимірюють у герцах. Чим вона вища, тим чіткішим і стійкішим є зображення, тим менше втолюються очі, тим довше можнга працювати з комп’ютером. Найкращі моделі моніторів забезпечують частоту регуляції екрана, більш ніж 100 Гц.

Клавіатура

Клавіатура клавішний пристрій керування персональним комп’ютером, який слугує для введеня знакової інформації та команд керуван$ня. Комбінація монітора й клавіатури забезпечує найпростіший інтрефейс користувача. За допомогою клавіатури керують компютерною системою, а через монітор отримують від неї відгук. Стандартна клавіатура має більше 100 клавіш, функціонал$ьно розділених за кількома групами.

Миша

Миша — це пристрій керування моніпуляторного типу. Пересування миші плоскою поверхньою синхранізоване з переміщенням графічного обєкта на екрані монітора. Компютером керують безпосередньо переміщуючи мишу по поверхності та короткочасно натискуючи праву та ліву клавішу мишки. На відміну від клавіатури мишу не можна безпосередньо використовіувати для вводу знакової інформації.

До внутрішніх приладів системного бл$ока відносять: блок живлення, материнська пла$та, жосткий диск (вінчестр), дисковід гнучких дисків, дисковід компакт–дисків CD–ROM. На материнськый платы в свою чергу розміщені: процесор, мікропроцесорний комплект, три шини, оперативна память і т. д.

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився із будовою ПЕОМ.

Post Comment