Зміни в статевих органах молочних залозах в обміні речовин жінки під час вагітності

РЕФЕРАТ

на тему

Зміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності

ОБМІН РЕЧОВИН

Білковий обмін. При вагітно­сті відбувається скупчення білкових речо$вин в організмі жінки. Скупчені білки витрачаються: 1) на ріст матки і молочних залоз; 2) на побудову$ ор­ганізму зростаючого плода; 3) частина білків відкладається як запас, що ви­трачається після родів у зв’язку з го­дуванням груддю.

Вуглеводний обмін. Вугле­води, які є енергетичним матеріалом при вагітності, добре засвоюються, концентрація цукру в крові звичайно нормальна. Вуглеводи у вигляді гліко­гену відкла$даються не тільки в печін­ці і в м’язах тіла, а й у плаценті і мускулатурі матки. Вуглеводи з орга­нізму вагітної переходять через пла­центу до плода (у вигляді глюкози). При переобтяженні організму вуглево­дами у вагітних іноді з’являється цу­кор у сечі, що пояснюється підвищен­ням проникності ниркового епітелію. Така глікозурія швидко минає при встановленні правильного режиму хар­чування.

$

Жировий обмін. У крові ва­гітних підвищена кількість нейтраль­ного жиру, холестерину і ліпоїдів. Жирові речовини нагромаджуються також у надниркових залозах, пла­центі і молочних залозах. $Нерідко при вагітності збільшується підшкірна основа. Ліпоїди витрачаються на побудову тканин матері і плода, ней­тральний жир є енергетичним мате­ріалом. Великою кількістю ліпоїдів у крові пояснюють легкість настання ефірного та інших видів наркозу у ва­гітних.

Мінеральний і водний обмін. Під час вагітності відбуваються затримка солей кальцію в організмі і витрачання ї$х на побудову кісткової системи плода. Посилюється засвоєн­ня фосфору, потрібного для розвитку нервової системи і скелета плода, а також для синтезу білків в організмі матері.

Від матері до плода переходить за­лізо, яке є складовою частиною гемо­глобіну. В період внутрішньоутробного життя плід скупчує залізо в печінці і селезінці. При недостатньому введен­ні заліза з їжею у вагітної виникає анемія, а у плода порушується ро$з­виток.

Ці особливості обміну показують, що вагітна повинна діставати їжу, яка містить достатню кількість заліза, кальцію і фосфорних сполук.

Вітамінний обмін. Потреба організму вагітної жінки у вітамі$нах збільшена в зв’язку з необхідністю забезпечення ними плода.

Особливо збільшується потреба в аскорбіновій кислоті, необхідній для розвитку плода і зародкових оболо­нок. Підвищується потреба і у вітамі­нах — D, ретинолі, тіаміні, токоферолі (вони сприяють розвиткові вагітності) та ін. При недостатньому введенні ві­тамінів з їжею у вагітної виникає па­тологічний стан — гіповітаміноз або навіть авітаміноз;$ перебіг вагітності при недостачі вітамінів порушується.

СТАТЕВІ ОРГАНИ

Вагітність викликає зміни в усьому організмі жінки, проте найзначніші зміни відбуваються в матці. Під час вагітності змінюються величина, фор­ма, положення, консистенція і реак­тивність$ (збудливість) матки.

Матка прогресивно збільшується протягом усієї вагітності. Довжина невагітної матки 7—8 см, на кінець ва­гітності — 38 см. Поперечник збільшується від 4—5 до 25—26 см. Маса невагітної матки 50—100 г, наприкінці$ вагітності 1000—1200 г (без плодово­го яйця). Об’єм порожнини матки на кінець вагітності збільшується в 500 раз. Збільшення матки відбувається головним чином внаслідок гіп$ер­трофії (збільшення розмірів) і гіпер­плазії (збільшення кількості) м’язо­вих волокон матки.

Шийка матки під час вагітності роз­пушується, стає м’якою і соковитою, розтяжною. Судини в ділянці шийки подовжені, вени різко розширені, наповнені кров’ю; шийка матки має си­нюватий відтінок.

До IV місяця плодове яйце містить­ся в порожнині матки. З IV місяця н$ижній полюс зростаючого плодового яйця розтягує перешийок матки і роз­міщується в ньому Перешийок з цьо­го часу входить до складу плодовмістилища і разом з частиною нижнього відділу тіла матки становить нижній сегмент матки. Під час родів переши­йок разом з $шийкою матки перетво­рюється на вихідну трубку.

Зовнішній і внутрішній зів шийки матки у первовагітних залишається закритим до родів, у повторновагітних канал шийки матки в останні місяці вагітності розширюється і нерідко про­пускає палець.

Маткові труби потовщуються, стають соковитими внаслідок гіперемії і серозного просочування тканини. В міру росту матки положення труб стає все більш прямовисним, на кі­нец$ь вагітності вони звисають вниз по ребрах матки.

Яєчники трохи збільшуються, стають м’якші, овуляція в них припи­няється; в одному з яєчників місти­ться жовте тіло вагітност$і. У зв’язку з ростом матки яєчники піднімаються з малого таза і розміщуються в че­ревній порожнині (біля бокової по­верхні матки).

Зв’язки матки довшають і потов­щуються. Особливо значно гіпертрофуються круглі і крижово-маткові зв’язки, що сприяє вдержуванню мат­ки в правильному положенні під час родів.

Піхва у зв’язку з вагітністю за­знає іст$отних змін. Кровопостачання стінок піхви різко зростає, відбуває­ться серозне просочування всіх її ша­рів. Стінки піхви розпушуються, ста­ють соковитими і легко розтяжними. Слизова піхви набирає синюшного за­барвлення.

Зовнішні статеві органи під час вагітності розпушуються, сли­зова входу в піхву стає$ ціанотичною. У повторновагітних іноді на зовнішніх статевих органах утворюються вари­козні вузли.

МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ

Розвиток молочних залоз починає­ться в період статевого дозрівання і відбувається під впливом статевих гормонів.

Під час вагітності молочні залози підготовляються до секреції молока. Залозисті часточки молочних залоз збільшуються, в епітелії альвеол з’являються найдрібніші частинки жиру. Кровопостачання зало$з посилюється, підшкірні вени розширяються і про­свічують крізь ніжну шкіру. Молочні залози стають напруженими, в них нерідко відчувається легке поколю­вання. Соски збільшуються, пігментуються разом з навколососковим кружко$м, монгомерові залози висту­пають виразніше. Посилюється збуд­ливість гладеньких м’язів, закладених у соску; при механічному подразненні соска м’язи скорочуються, навколосос­ковий кружок зменшується, сосок ви­ступає виразніше.

З молочних залоз уже на початку вагітності удається видавити краплин­ки молозива.

Підготовка молочних залоз до лак­тації відбувається під впливом гормо$­нів плаценти і лактогенного гормону передньої частки гіпофіза.

Post Comment