Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$Зміст

Вступ

1. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки (ДСТУ БВ.2.12-96 Ґрунти. Класифікація)

2. Збір вертикальних навантажень на фундамент

3. Прив’язка будівлі до рельєфу місцевості

4. Проектування окремо стоячого фундаменту на природній основі

5.Розрахунок фундаменту із забивних паль

6.Розрахунок фундаменту у пробитих свердловинах

7. Техніко-економічне порівняння розрахованих фундаментів

8. Розрахунок окремо стоячого фундаменту на природній основі за перерізом ІІ-ІІ

9. Технологія влаштування монолітного фундаменту на природній основі

10. Визначення підтоплення майданчика чи території

Список використаних джерел

Вступ

Пояснювальну записку складемо для обгрунтування проекту з основ$ і фундаментів промислової будівлі в м. Первомайськ.

Основою для складання проекту є:

1. Завдання до виконання курсового проекту виданий кафедрою НПГ;

Промислова будівля зводиться в місті Первомайськ.

2. Відомості про інженерно-геологічні умови ділянки проектування (додаток №19);

Геологічний розріз місцевості складено за допомогою трьох свердловин. Зверху залягає рослинно-грунтовий шар невеликої потужності (0,3-0,35 м). Під рослинно-грунтовим шаром розташовується лесовий суглинок потужністю 6-6,25 м. Під лесовим суглинком залягає пісок середньої крупності.

3. Призначення будівлі і відомості про її особливості (додаток №12).

Необхідно запроектувати одноповерхову промислову будівлю. Будівля двопролітна з металевим каркасом. Загальні розміри в осях 72х48 м. У поздовжньому напрямку колони розташовано через кожні 12 м. У поперечному напрямку – через 24 м. Необхідно також запроектувати фундамент під фахверкові колони, котрі розміщуються через кожні 6 м. При розрахунку фундаментів необхідно врахувати наявність кранів вантажопідйомністю 30т.

фундамент навантаження рельєф свердловина

1. Оцінка інженерно-геологічних$ умов ділянки (ДСТУ БВ.2.12-96 Ґрунти. Класифікація)

Запишемо спочатку фізико-механічні характеристики ґрунтів.

Таблиця I

Найменування шару Товщина шару, м Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$, т/м3 Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, т/м3 Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, ° Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, кПа Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, МПа

kf,

м/добу

Свер.1 Свер.2 Свер.3
1 Гр.–росл. шар 0,30 0,30 0,35 1,72
2 Суглинок лесоподібний 6,05 6,25 6,00 2,68 1,81 0,28 0,32 0,2$4 17 12 8,0 2,0
3 Пісок сер. крупності (пройд) 7,00 6,70 6,60 2,66 2,08 0,20 39 2,5 41,0 18

Оцінку проводимо згідно ДСТУ Б.В.2.1-2-96 “Грунти.Класифікація”.

Перший шар ґрунту –грунтово-рослинний шар – не може служити в якості основи фундаменту, тому повинен бути пройдений тілом фундаменту.

Таблиця II

№$ Найменування характеристик Розрахункова формула Шар 2 Шар 3
1 Число пластичності Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

0,32-0,24=0,08=8%

(суглинок)

2 Показник текучості Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки 0,5
3 Щільність сухого ґрунту Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки 1,41 1,73
4 Коефіцієнт пористості Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки 0,90 0,53
5 Коефіцієнт водонасичення Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки 0,83 1,00

Висновок:

· Шар 2 суглинок лесоподібний. Органічних речовин не містить, відомостей про засоленість грунту немає. Грунт може бути використаний в якості прир$одної основи фундаментів.

· Шар 3 — пісок середньої крупності, щільний.Грунт може бути використаний в якості природної основи фундаментів.

2. $Збір вертикальних навантажень на фундамент

Таблиця III

Найменування навантажень Перерізи фундаментів
І-І ІІ -ІІ
Постійні
1 Вага покриття 864 1036,8 432 518,4
2 Вага ферм 44 48,4 22 24,2
3 Крайня колона 18 19,8
4 Середня колона 34 16,4
5 Підкранова балка 64,2 70,62 32,1 35,3
6 Стінові панелі 172,8 190,08
7 Осклянення віконного блоку 6 7,2
å 1006,2 1172,22 682,9 794,99
Тимчасові
8 Тиск коліс крану 1342,3 1744,99 814,9 1059,37
9 Снігове навантаження 288 374,4 144 187,2
å 1630,3 2119,39 958,9 $1246,57
Усього
å 2636,5 3291,61 1641,8 2041,56

Розрахунок ви$конуємо для фундаментів переріз 1-1. Для цього перерізу загальне вертикальне навантаження складає Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки. Тоді отримаємо, що горизонтальне навантаження становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Момент на рівні обрізу фундаменту становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Розрахунок виконуємо для фундаментів переріз 2-2. Для цього перерізу загальне вертикальне навантаження складає Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки. Тоді отримаємо, що горизонтальне навантаження становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Момент на рівні обрізу фундаменту становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

3. Прив’язка будівлі до рельєфу місцевості

Визначаємо позначки кутів будівлі шляхом інтерполяції. Наносимо їх на рисунок.

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Знаходимо значення ухилів на розглядаємій ділянці. Ухили повинні знаходитись у межах Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$ інакше буде проходити ерозія грунту або стоятиме вода:

a. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки (в межах)

b. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки (в межах)

c. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки( в$ межах)

d. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки (в межах)

Позначку підлоги приймаємо:Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

4. Проектування окремо стоячого фундаменту на природній основі

Вибір глибини закладання фундаменту на природній основі.

· З умов промерзання:

Знаходимо розрахункову глибину сезонного промерзання ґрунту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$, де

Позначка підошви фундаменту, виходячи з умов промерзання грунту повинна бути не менше 43,40 м.

· З конструктивних умов:

44,00-1-0,7=42,30 м

· З ґрунтових умов:

44,00-0,35-0,3=43,35 м

Поруч з будівлею що проектується сусідніх будівель і споруд немає, комунікацій немає, рівень ґрунтових вод нижче 44 м. Приймаємо позначку фундаменту42,30 м.

Позначку підошви фундаменту приймаємо з конструктивних умов. Мінімальна глибина закладання фундаменту складає:

dmin=44.00-42,30=1.7м.

Максимальна глибина закладання фундаменту складає:

dmax=44.41-42.30=2.11м.

Визначення геометричних розмірів фундаменту на природній основі.

При розрахунку деформацій основи з використанням розрахункових схем, середній тиск під підошвою фундаменту Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки не повинен перевищувати розрахункового опору грунта основи Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$, який визначається за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиОцінка інженерно-геологічних умов ділянки , де

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти умови роботи, які приймаємо за ([1], стр.86, додаток Е таблиця Е7). Вони становлять:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти, які приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиширина підошви фундаменту, Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти, які приймаємо за ([1], стр.87, додаток Е таблиця Е8).

В$они становлять (при Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки):

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкирозрахункове значення умовного зчеплення. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкисереднє розрахункове значення умовної ваги грунтів, які залягають нижче підошви фундамента. Приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки при Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$ за формулою Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо різницю між Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки і Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Остаточно приймаємо: Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо ексцентриситет рівнодійної для позацентрово завантаженого фундаменту при дії загального згинаючого моменту на рівні підошви фундам$енту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо тиск на ґрунт у краю підошви позацентрово-завантаженого фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Згідно норм, максимальний тиск на ґрунт не повинен перевищувати Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, а мінімальний тиск повинен бути додатнім. Друга умова виконується очевидно Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки Перевіряємо першу вимогу:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Перша умова не виконується, отже збільшимоl на 0,3 м.

W=12,15 м3

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Отже всі умови задовольняються.

Остаточно приймаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Розрахунок осідання фундаменту на природній основі методом пошарового підсумування

Визначаємо тиск від власної ваги ґрунту природної вологості на рівні підошви грунтово-рослинного шару:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиї

Визначення осідання фундаменту методом пошарового підсумовування

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки,

м

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки,

кПа

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$,

кПа

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки,

кПа

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки,

м

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки,

кПа

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$,

см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 30,46 0 0,8 1 177,91 162,79 144 8000 2,34
1,44 56,52 0,8 0,8 0,83 147,67
118,39 144 8000 1,70
$2,88 82,58 1,6 0,8 0,50 89,11
71,20 144 8000 1,03
4,32 108,65 2,4 0,8 0,30 53,28
43,65 144 33438 0,15
5,76 137,71 3,2 0,8 0,19 34,03
28,68 144 41000 0,08
7,2 167,66 4 0,8 0,13 23,33
å 5,31

Схема розрахунку осідання фундаменту методом пошарового підсумовування

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Згідно з ([1], стр. 94, додаток И, таблиця И.1) гранична$ деформація складає Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки. Згідно з розраху$нком, отримано Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, що не перевищує граничну деформацію.

5. Розрахунок фундаменту із забивних призматичних паль

Розрахунок фундаменту за першим граничним станом

1. Вибір розмірів паль згідно інженерно-геологічних умов ділянки, діючих навантажень, конструктивних особливостей споруди.

Приймаємо палю Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

2. Глибину закладання ростверку встановлюємо з конструктивних міркувань. Мінімальна висота ростверку під колону одноповерхової промислової будівлі складає: Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

3. Визначаємо довжину палі у ґрунті. При жорсткому спряженні палі з ростверком довжина її в ґрунті складає:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

4. Для визначення несучої здатності палі при наступних значеннях:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначимо за ([2], стр.7, табл.1) Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки. Н$есучу здатність палі визначаємо за формулою:

До схеми розрахунку пальового фундаменту

h, м Z, м fi ,кН
2 1,67 39,7
2 4,35 54,1
0,65 5,68 57,4
2 6,67 59,3
0,05 8,02 62,0

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Розрахункове навантаження, яке допустиме на палю становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначення кількості паль фундаменту.

Кількість паль у кущі знаходимо за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

$Приймаємо остаточно Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки паль.

2. Конструювання ростверку.

Конструювання ростверку виконуємо виходячи з мінімальної відстані між палями, тобто Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

3. Визначення фактичного розрахункового навантаження на палю.

Розрахунок виконуємо за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Умова розрахунку за першим граничним станом задовольняється.

Визначаємо розміри умовного фундаменту на рівні вістря палі:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо об’єм і вагу умовного фундаменту “паля — ростверк — ґрунт”:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо середній тиск по підошві умовного фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо опір ґрунту основи на рівні підошви умовного $фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти умови роботи, які приймаємо за ([1], стр.8, таблиця №3). Вони становлять:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки; Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки ; Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти, які приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиширина підошви умовного фундаменту, Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти, які приймаємо за ([1], стр.9, таблиця №4).

Вони становлять (при Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки):

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$; Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки; Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкисереднє розрахункове значення умовної ваги грунтів, які залягають нижче підошви умовного фундамента. Приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$.

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкитеж саме, які залягають вище підошви фундамента. Приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Тоді отримаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Виконуємо перевірку попередньої умови при розрахунку основи по деформаціям:

Попередні умови розрахунку основи за деформаціями виконується:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Визначаємо потужність стиснутої товщі основи.

Потужність стиснутої товщі під підошвою умовного фундаменту складає:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, де

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$- при відношенні Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки за ([3], стр. 19, табл. 2.3) становить: Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Визначаємо середньозважене значення модуля деформації в межах стиснутої товщі основи.

Середньозважене значення модуля деформації становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо осідання основи за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Перевіряємо умову розрахунку основи за деформаціями Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$.([1], стр. 94, додаток И, таблиця И.1)

Отже умова виконується.

6. Розрахунок фундаментів у пробитих свердловинах

1. Приймаємо один фундамент діаметром Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, об’єм втрамбованого щебеню складає Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

2. Глибину закладання ростверку приймаємо з конструктивних міркувань рівною Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

3. Висоту фундаменту приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки. Схема прийнятого фундаменту зображена на рисунку.

4. Визначаємо параметри розширення:

Форма розширення приймається у вигляді еліпсоїда обертання з відношенням піввісе$йОцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Геометричні характеристики розширення:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки — радіус розширення

де Vcr=1.5м3 – об’єм щебню;

h — співвідношення осей еліпсоїда обертання

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки — коефіцієнт ущільнення щебню розширення

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$ — висота розширення

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки— площа поперечного перерізу розширення.

Радіус ущільненої зони грунту

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$м — діаметр розширення

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки — коефіцієнт активної пористості

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянким.

Товщину ущільненої зони нижче розширення приймаємо за формулою

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянким.

Площа поперечного перерізу ущільненої зони дорівнює:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянким2

5. Визначаємо несучу здатність основи, яке допустиме на фундамент, за несучою здатністю жорсткого матеріалу:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки2

6. Визначаємо несучу здатність основи, яка допускається на фундамент, за несучою здатністю ущільненого шару при:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиОцінка інженерно-геологічних умов ділянкиОцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Так як поверхня умовного конусу не перетинає стовбур фундаменту, то опір грунту за бічною поверхнею не враховуємо.

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Тоді отримаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиОцінка інженерно-геологічних умов ділянки

7. Визначаємо несучу здатність основи, яка допускається на фундамент, за грунтом природного складу, який підстеляє ущільнену зону:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

$Отже отримаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Тоді отримаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

8. Загальна розрахункове вертикальне навантаження на фундамент складає:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Приймаємо допустиме навантаження на фундамент Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Тоді кількість паль у кущі буде становити:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Приймаємо 2 палі.

9. Визначаємо осадку умовного фундаменту циліндричної форми, якщо діаметр розширення Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, висота —Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки. Тоді вага умовного фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$.

Середній тиск по підошві умовного фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Розрахунковий опір ґрунту основи складає Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Попередня умова розрахунку основи за деформаціями виконана:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо по$тужність стиснутої товщі основи.

Потужність стиснутої товщі під підошвою умовного фундаменту складає:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, де

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки— при відношенні Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки за ([3], стр. 19, табл. 2.3) становить: Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Визначаємо середньозважене значення модуля деформації в межах стиснутої товщі основи.

Середньозважене значення модуля деформації становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо осідання основи за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Перевіряємо умову розрахунку основи за деформаціями Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.([1], стр. 94, додаток И, таблиця И.1)

Отже умоварозрахунку за феформаціями виконується.

7. Техніко-економічне порівняння розрахованих фундаментів

Окремо стоячий фундамент на природній основі

Розрахунок витрат на фундамент на природній основі

Найменування затрат Од. виміру Обєм Вартість
1 Земляні роботи, м3 8,64 31-08
2 Улаштування фундаменту м3 3,02 93-62
å 124-71

Фундамент на забивних призматичних палях

Ро$зрахунок витрат на фундамент на забивних призматичних палях

Найменування затрат Од. виміру Обєм Вартість
1 Земляні роботи, м3 7,73 27-82
2 З/б призматичні палі м3 2,16 190-94
3 Монолітний з/б роствірок м3 1,94 60-26
å 279-03

Фундамент у пробитих свердловинах

Розрахунок витрат на фундамент у пробитих свердловинах

Найменування затрат Од. виміру Обєм Вартість
1 Земляні роботи, м3 $6,3 22-68
2 Влаштовування фундаментів в пробитій свердловині м3 1,08 71-28
3 Монолітний з/б роствірок м3 1,13 35-15
å 129-11

Отже за затратами варіант улаштування окрем$о стоячого фундаменту на природній основі виявився найкращим.

8. Розрахунок окремо стоячого фундаменту на природній основі за перерізом ІІ-ІІ

Визначення геометричних розмірів фундаменту

При розрахунку деформацій основи з використанням розрахункових схем, середній тиск під підошвою фундаменту Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкине повинен перевищувати розрахункового опору грунта основи Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, який визначається за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиОцінка інженерно-геологічних умов ділянки , де

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти умови роботи, які приймаємо за ($[1], стр.86, додаток Е таблиця Е7). Вони становлять:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти, які приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкиширина підошви фундаменту, Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкикоефіцієнти, які приймаємо за ([1], стр.87, додаток Е таблиця Е8).Вони становлять (при Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки):

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянкирозрахункове значення умовного зчеплення. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$середнє розрахункове значення умовної ваги грунтів, які залягають нижче підошви фундамента. Приймаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки при Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки за формулою Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

¨ Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо різницю між Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки і Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Остаточно приймаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо ексцентриситет рівнодійної для позацентрово завантаженого фундаменту при дії загального згинаючого моменту на рівні підошви фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

¨ Визначаємо тиск на ґрунт у краю підошви позацентрово-завантаженого фундаменту:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Згідно норм, максимальний тиск на ґрунт не повинен перевищувати Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, а мінімальний тиск повинен бути додатнім. Друга умова виконується очевидно Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки$ Перевіряємо першу вимогу:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Отже всі умови задовольняються.

Остаточно приймаємо:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначення деформацій основи фундаменту

Визначаємо потужність стиснутої товщі основи.

Потужність стиснутої товщі під підошвою умовного фундаменту складає:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, де

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки— при відношенні Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки за ([3], стр. 19, табл. 2.3) становить: Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

$

Визначаємо середньозважене значення модуля деформації в межах стиснутої товщі основи.

Середньозважене значення модуля деформації становить:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначаємо осідання основи за формулою:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Перевіряємо умову розрахунку основи за деформаціями Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Отже умова розрахунку за феформаціями виконується.

9. Технологія влаштування монолітного фундаменту на природній основі

Процес влаштування фундаментів із монолітного залізобетону включає розбивку осей фундаментів, влаштування опалубки, встановлення арматури і бетонування фундаменту.

Вибір технології влаштування монолітного залізобетону зал$ежить від конструктивних рішень фундаментів і будівель, а також від того, яке технологічне обладнання і механізми є в наявності.

Трудомісткість і вартість влаштування монолітних фундаментів, що виконуються в опалубці, в значній мірі залежать від модуля поверхні фундаменту. Із збільшенням модуля поверхні збільшується трудомісткість всіх процесів, особливо опалубочних робіт.

Вибір типу опалубки залежить від виду конструкцій, що бетонуються, а також їх повторюваності і виконується на основі техніко-економічних розрахунків по можливих варіантах.

В даному випадку можливо використати опалубку із невеликих щитів на зшивних планках. Щити опалубки кріплять до ребер цвяхами і болтами або планками і штирями. Дл$я сприйняття бічного тиску бетонної суміші щити кріплять проволочними скрутками або болтами. Зібраний блок опалубки подають краном до місця встановлення. Після вивірення опалубку закріплюють.

Окремо стоячі фундаменти армують арматурою класу А-І, А-ІІ, А-ІІІ, Вр-І діаметром 8-22мм.

Монтаж а$рматури виконують укрупненими елементами у вигляді сіток і просторових каркасів, які подають до місця встановлення самохідними кранами за допомогою спеціальних траверс.

Нижню арматурну сітку фундаменту встановлюють до монтажу опалубки. Окремі стержні сіток і каркасів на місці їх встановлення повинні бути з’єднані електрошлаковою або ванною зваркою.

Перед укладанням бетонної суміші необхідно ретельно підготувати ґрунтовий покрив. Пухкі, органічні або мулисті грунти повинні бути видалені. Перебори грунту слід заповнювати ущільненим піском або щебенем. Підлягають видаленню також продукти вивітрювання скельних основ.

Бетонну суміш укладають горизонтальними шарами товщиною 20-50см. Кожний наступний шар бетонної суміші уклада$ють після ущільнення попереднього і, як правило, до початку його охвачування. Для отримання однорідного ступеня ущільнення необхідно дотримуватись відстані між кожним встановленням вібратора, яка не повинна перевищувати 1,5 радіуса дії вібратора.

Бетонна суміш в опалубку може подаватись кранами або бетононасосами.

Доставка бетонної суміші до місця укладки здійснюється автобетоновозами і автобетонозмішувачами.

10. Визначення підтоплення майданчика чи території

Оцінка потенціальної підтоплюваності території виконується на основі використання критерія потенціальної підтоплюваності:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки ([8], ст.61, ф-ла (9)),

де Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки – рівень підземних вод до початку підтоплення, визначається по даним інженерних вишукувань : Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки ;

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки – величина можливого підйому підземних вод, визначається по табл. 33 [8]:

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки;

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки– кр$итичний підтоплюючий рівень підземних вод (відлік ведеться від поверхні землі): Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Так як Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, отже територія являється потенційно непідтоплюваною.

Список використаних джерел

1. ДБН В 2.1-10-2009 “Основи та фундаменти споруд”

2. СНиП 2.02.03-85 “Свайныефундаменты“

3. Винников Ю.Л. Методичний довідник до виконання курсових та дипломних проектів. 1995.

4. ДСТУ Б В.2.1-2-96(ГОСТ 25100-95) Грунти. Класифікація.

5. $Н.Л. Зоценко, А.В. Яковлєв “Примеры расчета оснований и фундаментов сельских зданий и сооружений”. Київ. 1992

6. ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування

7. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 2.02.01-83). М.: Стройиздат, 1986.

Post Comment