Лекция 5A Манипуляторы

Маніпулятори

За типом керування маніпулятори поділяються на дві ос$новні групи: маніпулятори з ручним та автоматичним управлінням.

Маніпулятори з ручним управлінням не мають самокерування. В їхній системі автоматичного регулювання завжди присутня людина. Оскільки рухи цих маніпуляторів синхронно чи паралельно наслідують дії оператора чи копіюют$ь їх, вони називаються синхронні, паралельні та копіювальні маніпулятори, чи маніпулятори системи Master-Slave (M-S-Системи). Їх використовують там, де не передбачується маневреність, де вони можуть працювати за заданою програмою, і де необхідний нагляд людини за процесом.

Маніпулятори з автоматичним управлінням мають накоплювач інформації, в якому міститься інформація щодо шляхів та перемикань, необхідних для здійснення циклів руху. Залежно від виду нако$пичувача інформаціі (жорсткий диск чи гнучкий диск) розрізняють маніпулятори з керованою та постійною програмами управління.

Маніпулятори з постійною програмою можуть лише багаторазово виконувати жорстко закріплений хід рухів. Проте у багатьох випадках можливо змінювати довжину робочого шляху регулуванням розрахунків(вот єто я втупую не знаю как перевести, Anschlägen, лучшее что я подобрал$ — расчеті, но как-то тупо все равно).Інші рухи та процеси можна задіяти лише шляхом заміни жорсткого накопичувача інформації.

До маніпуляторів з постійною програмою частково належать токарний та шліфувальний верстати, використовуючи порталманіпулятори(какая-то фигня,eindesetztenPortalmanipulatoren).

Маніпулятори з керованою програмою мають більшу мобільність, тобто більший рівень свободи і тому б$ільш складні завдання. Їхня робоча зона може бути значно більшою. Вагомим критерієм є їхній гнучкий накопичувач інформації. Він дозволяє легко змінювати хід рухів. Зі змінними грейферами та інструментами в своїй конструкції ці маніпулятори$ дають можливість універсально використовувати себе, відповідно адаптуючись до об’єкту для вирішення завдання(нормально звучит?).

Маніпулятори з керованою програмою для використання в індустріальному виробництві загалом називаються промисло$вими роботами. Маніпулятори з керованою програмою також називають промисловими роботами гнучких процесів, маніпулятори з постійною програмою — промисловими роботами специфічних процесів.

Post Comment